Kuran, Quran, islam, Muhammed, Mutezile, Shia, Mezhep, Dinler Tarihi, İslam Tarihi, Edebiyat, İslami Download, Resimler, İslamda Kadin, Forum, perspektif, Hıristiyanlık, hristiyanlık, kutsal kitap, İncil, araştırma, akademik, bilgi bankası, seyyid kutub, ali şeraiti, Allah’a iman, peygamberlere, kitaplara, meleklere, ahiret, ahirete, radikal, sadece kur’an, 19, Kur’an ahlakı, itikad, itikat, temel kavramlar, kavram, kuram, kuramı, tevhid, tevhidi bilinçlenme, bilinçlenme, semavi dinler, semavi, Ortadoğu, doğu, alternatif, satan, satanizm, sapkın, ayrılıkçı, İslam tarihi, tevhidi uyanış, diriliş, devrim, direnç, Kur’an çalışmaları, kadın, islamda kadın, islam’da kadın, şeriat, şeri, teşri, tasavvuf, mutasavvıf, tasavvufi, sufi, mürşid, irşad Bizimle iletişime geçmek ve Kur'annesli.org'u tanımak için tıklayın...
Kuran, Quran, islam, Muhammed, Mutezile, Shia, Mezhep, Dinler Tarihi, İslam Tarihi, Edebiyat, İslami Download, Resimler, İslamda Kadin, Forum, perspektif, Hıristiyanlık, hristiyanlık, kutsal kitap, İncil, araştırma, akademik, bilgi bankası, seyyid kutub, ali şeraiti, Allah’a iman, peygamberlere, kitaplara, meleklere, ahiret, ahirete, radikal, sadece kur’an, 19, Kur’an ahlakı, itikad, itikat, temel kavramlar, kavram, kuram, kuramı, tevhid, tevhidi bilinçlenme, bilinçlenme, semavi dinler, semavi, Ortadoğu, doğu, alternatif, satan, satanizm, sapkın, ayrılıkçı, İslam tarihi, tevhidi uyanış, diriliş, devrim, direnç, Kur’an çalışmaları, kadın, islamda kadın, islam’da kadın, şeriat, şeri, teşri, tasavvuf, mutasavvıf, tasavvufi, sufi, mürşid, irşad
Kur'an Nesli . Org :: Gerçeği Bileceksiniz ve Gerçek Sizi Özgür Kılacak
 
   
   

İnsanlığın bir toplum olarak tarih sahnesine çıktığı dönemler, aynı zamanda din kültürünün de gerçek anlamda gelişmesini beraberinde getirmiştir. İlahi vahyin yorumlanması veya bazı duyguların yoğunluklu olarak yaşanması zamanla "dejenerasyon" diyebileceğimiz sapmalara da neden olabilmiştir.İnsanlık zamanla kendi sosyal konumları ve kültürlerinin etkisiyle yepyeni dinler, ritüeller, inançlar oluşturmuş; bu inançlar bireylerle birlikte toplumlarında yaşam tarzları üzerinde etkin bir rol oynamıştır.

Sosyolojik açıdan toplumların birer aynası olan dinler, aynı zamanda o dönemin düşünsel ve duygusal hareketliliğini de çok iyi derecede yansıtırlar. Bu nedenle Kur'an "ibret almayı" öğütlediği ayetlerin hemen hepsinde inançları, ritüelleri sorgular, farklı açılardan tutarlılığına yönelik eleştiriler yöneltir. Biz bu bölümde Tevhidi çok daha doğru anlamak, farklı inanışları tanımak ve böylelikle bugünkü konumumuzu doğru analiz edebilmek için farklı inanışları kendi anlatımları ile tanımlamaya çalıştık. Aynı zamanda farklı inanışları çeşitli yönleriyle inceleyen araştırma yazılarına da yer vermiş bulunmaktayız.

 
 
 
  İman Anasayfa
  Allah'a İman

  Kitaplara İman
  Peygambere İman
  Ahirete İman
  Dua

Perspektif Anasayfa
Kur'an Ahlakı
İnançta Ölçü
Temel Kavramlar
Kur'an Üzerine
Tevhidi Bilinçlenme

DinlerTarihi Anasayfa
Semavi Dinler
Ortadoğu İnanışları
Doğu Dinleri
Aykırılar
Mitolojiler
İslam Tarihi Anasayfa
İslam Tarihi
Tevhidi Uyanış
Bozulma Süreci
Edebiyat Anasayfa
Adanmış Kalplere
Deneme
Şiir
Kur'an Üzerine
İslam ve Tasavvuf
İslam'da Kadın
 
 
 
 
 
 
     
Tarihsel Süreçte insanlığın önünde hep birer rehber olarak varlığını sürdürmüğ kitabi dinlerin yer aldığı bu bölümde Semavi Dinlerin oluşum, etkileşim, toplumsal hayattaki rolü ve dejenerasyonun nasıl gerçekleştirdiğini incelenmektedir.           Bu bölüme Gitmek İçin Tıklayın
 
Kültürel çeşitliliğiyle farklı bir yerde değerlendirilmesi gereken Ortadoğu, inanışları, dine karşı tutumları ile Medeniyet Tarihinin gelişimi ile ilgili ciddi ipuçları vermektedir. Bu bölüme Gitmek İçin Tıklayın
Hinduizm, Budizm ve Zerdüştlük gibi mistik, Konfüçyusçuluk gibi Maddenin belirleyiciliğine inanan dinlerin bir arada bulunduğu "Doğu" bu bölümde ilgiinç yönleriyle incelenmeye çalışılmıştır. Bu bölüme Gitmek İçin Tıklayın
İnsanlığın tarihi egemen olan düzenlere başkaldırı ve radikalleşmelerle doludur. Bu bölümde de tarihin egemen dinlerine karşı oluşmuş tepkisel hareketler ve düşünce biçimleri sorgulanmaktadır. . Bu bölüme Gitmek İçin Tıklayın

Mecazi anlatım ve hikayelendirme insanlık tarihinin en eski ve kültürlerin en vazgeçilmez aktarım aracıdır. Tarihin farklı dönemlerinde farklı düşünceleri, eylemleri veya isyankar tavrı yansıtan Mitolojiler, Dinler Tarihinin en vazgeçilmez unsurlarıdır. Bu bölüme Gitmek İçin Tıklayın

             
Kurannesli.Org - 2005 - Bu Site İnternette Küresel Direniş ve İslami Islahat Çabalarının Yansımalarından Biridir.
Kur'an Çalışmaları, Dinler Tarihi, Tasavvuf ... Güncel konularda Perspektifinizi Kur'an'la oluşturmak için Tıklayın... Kur'an'da Arama, Detaylı Sözlük vs... Tefsirler, mealler, e-kitaplar vs... İslami Siteler, Alternatif Haber Kaynakları vs... Özgür Bir Platformda Düzeyli Fikir Alışverişi İçin Tıklayın Resim Galerisi Anasayfaya Dönmek İçin Tıklayın... Bizimle iletişime geçmek ve Kur'annesli.org'u tanımak için tıklayın...