Kuran, Quran, islam, Muhammed, Mutezile, Shia, Mezhep, Dinler Tarihi, İslam Tarihi, Edebiyat, İslami Download, Resimler, İslamda Kadin, Forum, perspektif, Hıristiyanlık, hristiyanlık, kutsal kitap, İncil, araştırma, akademik, bilgi bankası, seyyid kutub, ali şeraiti, Allah’a iman, peygamberlere, kitaplara, meleklere, ahiret, ahirete, radikal, sadece kur’an, 19, Kur’an ahlakı, itikad, itikat, temel kavramlar, kavram, kuram, kuramı, tevhid, tevhidi bilinçlenme, bilinçlenme, semavi dinler, semavi, Ortadoğu, doğu, alternatif, satan, satanizm, sapkın, ayrılıkçı, İslam tarihi, tevhidi uyanış, diriliş, devrim, direnç, Kur’an çalışmaları, kadın, islamda kadın, islam’da kadın, şeriat, şeri, teşri, tasavvuf, mutasavvıf, tasavvufi, sufi, mürşid, irşad Bizimle iletişime geçmek ve Kur'annesli.org'u tanımak için tıklayın...
Kuran, Quran, islam, Muhammed, Mutezile, Shia, Mezhep, Dinler Tarihi, İslam Tarihi, Edebiyat, İslami Download, Resimler, İslamda Kadin, Forum, perspektif, Hıristiyanlık, hristiyanlık, kutsal kitap, İncil, araştırma, akademik, bilgi bankası, seyyid kutub, ali şeraiti, Allah’a iman, peygamberlere, kitaplara, meleklere, ahiret, ahirete, radikal, sadece kur’an, 19, Kur’an ahlakı, itikad, itikat, temel kavramlar, kavram, kuram, kuramı, tevhid, tevhidi bilinçlenme, bilinçlenme, semavi dinler, semavi, Ortadoğu, doğu, alternatif, satan, satanizm, sapkın, ayrılıkçı, İslam tarihi, tevhidi uyanış, diriliş, devrim, direnç, Kur’an çalışmaları, kadın, islamda kadın, islam’da kadın, şeriat, şeri, teşri, tasavvuf, mutasavvıf, tasavvufi, sufi, mürşid, irşad
Kur'an Nesli . Org :: Gerçeği Bileceksiniz ve Gerçek Sizi Özgür Kılacak
 
   
   

Edebiyat sadece şiir ve nesirin romantizm, sevgi ve acı için ya da söz oyunları için birleştiği bir alan değildir. Edebiyat, toplumun farklı sorunlarını yansıtan, insanlığa kendi öz değerlerini yine kendi iç dünyasından anlatan, düşünce ve eylemlerin içselleştirilmiş hallerini yansıtan bir alandır da. Direniş öykülerinin, hapis türkülerinin, baş kaldırının anlatıldığı edebiyat, aynı zamanda sosyal sıkıntıları da yine kendi çerçevesinden ele alarak işler. Tarihsel süreçte tevhidi geleneğin insanlara ulaşmasında gerekli önemi kavranamasa da edebiyatın büyülü atmosferi her zaman hissedilmiştir.

Müslümanlar için "dava"nın içselleştirilmesi, farklı coğrafyalardaki müslüman toplumların acı ve sıkıntılarını gönülden kavraması, kendi sorunlarını ortaya koyması açısında önemi son derece büyük olan edebiyat, bu yönüyle hem "tebliğ" sürecisinin hem de "gönülden inanma" sürecinin önemli unsurları olmayı sürdürmektedir. Bu bölümde edebiyatın Türkiye'de çok da yaygın olmayan "direngen" yüzüne dair yazılar, şiirler bulabileceksiniz.

 
 
 
  İman Anasayfa
  Allah'a İman

  Kitaplara İman
  Peygambere İman
  Ahirete İman
  Dua

Perspektif Anasayfa
Kur'an Ahlakı
İnançta Ölçü
Temel Kavramlar
Kur'an Üzerine
Tevhidi Bilinçlenme

DinlerTarihi Anasayfa
Semavi Dinler
Ortadoğu İnanışları
Doğu Dinleri
Aykırılar
Mitolojiler
İslam Tarihi Anasayfa
İslam Tarihi
Tevhidi Uyanış
Bozulma Süreci
Edebiyat Anasayfa
Adanmış Kalplere
Deneme
Şiir
Kur'an Üzerine
İslam ve Tasavvuf
İslam'da Kadın
 
 
 
 
 
 
     
 
Direniş kültürü kendisini sadece makalelerde, bilimsel yazılarda veya söylemlerde tanımlamaz. O'nun kalbe inan, insanın duygularına hitab eden edebi bir yönü de vardır. Bu bölümde edebiyatın farklı bir yüzünden farklı bir üslüpla yazılmış yazıları bulacaksınız.           Bu bölüme Gitmek İçin Tıklayın
 
Edebi bir tür olarak deneme, hayatın farklı kesitlerinin yazarın düşüncesiyle tekrar anlam kazanmasıdır. Bu bölümde de müslüman yazarların hayatın farklı alan ve ortamlarını "müslümanca" yorumlamaya çalıştığı yazıları bulacaksınız.           Bu bölüme Gitmek İçin Tıklayın
 
Makaleler, bilimsel yazılar nasıl insanların "bilimsel kimliklerinin" anlaşma dili ise, şiir de insanların duygularının iletişim kurma yöntemidir. Bu bölümde müslüman kimliklerin duygularını ifade ettikleri şiirleri bulacaksınız. Bu bölüme Gitmek İçin Tıklayın
 
             
Kurannesli.Org - 2005 - Bu Site İnternette Küresel Direniş ve İslami Islahat Çabalarının Yansımalarından Biridir.
Kur'an Çalışmaları, Dinler Tarihi, Tasavvuf ... Güncel konularda Perspektifinizi Kur'an'la oluşturmak için Tıklayın... Kur'an'da Arama, Detaylı Sözlük vs... Tefsirler, mealler, e-kitaplar vs... İslami Siteler, Alternatif Haber Kaynakları vs... Özgür Bir Platformda Düzeyli Fikir Alışverişi İçin Tıklayın Resim Galerisi Anasayfaya Dönmek İçin Tıklayın... Bizimle iletişime geçmek ve Kur'annesli.org'u tanımak için tıklayın...