Kuran, Quran, islam, Muhammed, Mutezile, Shia, Mezhep, Dinler Tarihi, İslam Tarihi, Edebiyat, İslami Download, Resimler, İslamda Kadin, Forum, perspektif, Hıristiyanlık, hristiyanlık, kutsal kitap, İncil, araştırma, akademik, bilgi bankası, seyyid kutub, ali şeraiti, Allah’a iman, peygamberlere, kitaplara, meleklere, ahiret, ahirete, radikal, sadece kur’an, 19, Kur’an ahlakı, itikad, itikat, temel kavramlar, kavram, kuram, kuramı, tevhid, tevhidi bilinçlenme, bilinçlenme, semavi dinler, semavi, Ortadoğu, doğu, alternatif, satan, satanizm, sapkın, ayrılıkçı, İslam tarihi, tevhidi uyanış, diriliş, devrim, direnç, Kur’an çalışmaları, kadın, islamda kadın, islam’da kadın, şeriat, şeri, teşri, tasavvuf, mutasavvıf, tasavvufi, sufi, mürşid, irşad Bizimle iletişime geçmek ve Kur'annesli.org'u tanımak için tıklayın...
Kuran, Quran, islam, Muhammed, Mutezile, Shia, Mezhep, Dinler Tarihi, İslam Tarihi, Edebiyat, İslami Download, Resimler, İslamda Kadin, Forum, perspektif, Hıristiyanlık, hristiyanlık, kutsal kitap, İncil, araştırma, akademik, bilgi bankası, seyyid kutub, ali şeraiti, Allah’a iman, peygamberlere, kitaplara, meleklere, ahiret, ahirete, radikal, sadece kur’an, 19, Kur’an ahlakı, itikad, itikat, temel kavramlar, kavram, kuram, kuramı, tevhid, tevhidi bilinçlenme, bilinçlenme, semavi dinler, semavi, Ortadoğu, doğu, alternatif, satan, satanizm, sapkın, ayrılıkçı, İslam tarihi, tevhidi uyanış, diriliş, devrim, direnç, Kur’an çalışmaları, kadın, islamda kadın, islam’da kadın, şeriat, şeri, teşri, tasavvuf, mutasavvıf, tasavvufi, sufi, mürşid, irşad
Kur'an Nesli . Org :: Gerçeği Bileceksiniz ve Gerçek Sizi Özgür Kılacak
 
   
   
 

Günümüzde İman anlamının sadece bir parçası olan "vicdani kabul" ile sınırlandırılmış, işlevselliği ortadan kaldırılmıştır. Geleneksel ve modern sapmalarda farklı çıkış noktaları ile ifade edilmesine rağmen sonuçta eksik bir tanımlama ile anlamlandırılan iman, dejenere edilmiş bu yapısıyla sadece düşünsel anlamda bir sapkınlığa yol açmakla kalmamış müslüman bireyin yaşam alanlarında İslami düzen ve kuralların belirleyici niteliğine de kökten bir darbe indirilmiştir. Böylesi bir bozulmanın temel nedeni de Kur'an'a yaklaşım veya Kur'an'ın belirleyiciliği olmamasıdır.

Gerçekte ise iman, sadece bir bireysel arınma ve tasdik anlamlarını içermemekte, aynı zamanda müslüman bireyi içinde bulunduğu toplumsal yapıya, bireysel kimliğine karşı sorumlu hale getirmektedir. Kur'an'da "bilgi, inanç ve eylem" olarak nitelendirebileceğimiz bu sorumluluklar aynı zamanda sürekli gelişim haline olan bir hayat tarzıdır. Bugün biz müslümanların tekrar ümmet olma şuuruna ermeleri ve gerçek anlamda sahih imana sahip olabilmeleri, inanç sistemlerini tanımak, imanı oluşturan diğer dinamikleri iyi kavramak ve yaşamın her alanında belirleyici kılmaktan geçer.
 
 
 
  İman Anasayfa
  Allah'a İman

  Kitaplara İman
  Peygambere İman
  Ahirete İman
  Dua

Perspektif Anasayfa
Kur'an Ahlakı
İnançta Ölçü
Temel Kavramlar
Kur'an Üzerine
Tevhidi Bilinçlenme

DinlerTarihi Anasayfa
Semavi Dinler
Ortadoğu İnanışları
Doğu Dinleri
Aykırılar
Mitolojiler
İslam Tarihi Anasayfa
İslam Tarihi
Tevhidi Uyanış
Bozulma Süreci
Edebiyat Anasayfa
Adanmış Kalplere
Deneme
Şiir
Kur'an Üzerine
İslam ve Tasavvuf
İslam'da Kadın
 
 
 
 
         
   
Allah'a İman'ın boyutlarının sorgulandığı bu bölümde, Allah tasavvuruna yönelik Kur'ani yaklaşımlar dile getirilmektedir. Bu bölümde "Kur'an Allah'ı nasıl tanımlar?, Mü'min bireyin yaşamında Allah inancının etkisi nelerdir?" gibi sorulara cevap aranmaktadır. Bu bölüme Gitmek İçin Tıklayın
 
Kitaplara iman salt bir kabulün ötesinde yaşamın her alanında belirleyici olan ilahi bildirimleri de pratik anlamda etkinleştirmek demektir. Bu bölümde "kitaplara imanın" boyutları sorgulanmaktadır. Bu bölüme Gitmek İçin Tıklayın
 
İslam insanı dünyanın yanısıra hiç bitmeyen, ceza ve mükafatın sonsuzlaşarak doruk noktasına ulaştığı "Ahiret" yaşamınada hazırlar. Bu bölümde ahiret inancı edinilmektedir. Bu bölüme Gitmek İçin Tıklayın
 
Vahyin insanlara ulaşması, doğru anlaşılması ve yaşamlaştırılmasında hayati bir konuma sahiptir peygamberler.Bu bölümde farklı dönemlerde yaşamış örnek Peygamberler ve İtikadı konu alınmakta.. Bu bölüme Gitmek İçin Tıklayın

Tasavvuf gibi bireysel arınmanın ön plana çıkarıldığı sistemlerde konumu yüceltilen dua, Kur'an'da gerçek kimliği ile açıklanmaktadır. Bu bölümde "dua"nın işlevi ve önemi üzerine durulmaktadır. Bu bölüme Gitmek İçin Tıklayın

             
Kurannesli.Org - 2005 - Bu Site İnternette Küresel Direniş ve İslami Islahat Çabalarının Yansımalarından Biridir.
Kur'an Çalışmaları, Dinler Tarihi, Tasavvuf ... Güncel konularda Perspektifinizi Kur'an'la oluşturmak için Tıklayın... Kur'an'da Arama, Detaylı Sözlük vs... Tefsirler, mealler, e-kitaplar vs... İslami Siteler, Alternatif Haber Kaynakları vs... Özgür Bir Platformda Düzeyli Fikir Alışverişi İçin Tıklayın Resim Galerisi Anasayfaya Dönmek İçin Tıklayın... Bizimle iletişime geçmek ve Kur'annesli.org'u tanımak için tıklayın...