Kuran, Quran, islam, Muhammed, Mutezile, Shia, Mezhep, Dinler Tarihi, İslam Tarihi, Edebiyat, İslami Download, Resimler, İslamda Kadin, Forum, perspektif, Hıristiyanlık, hristiyanlık, kutsal kitap, İncil, araştırma, akademik, bilgi bankası, seyyid kutub, ali şeraiti, Allah’a iman, peygamberlere, kitaplara, meleklere, ahiret, ahirete, radikal, sadece kur’an, 19, Kur’an ahlakı, itikad, itikat, temel kavramlar, kavram, kuram, kuramı, tevhid, tevhidi bilinçlenme, bilinçlenme, semavi dinler, semavi, Ortadoğu, doğu, alternatif, satan, satanizm, sapkın, ayrılıkçı, İslam tarihi, tevhidi uyanış, diriliş, devrim, direnç, Kur’an çalışmaları, kadın, islamda kadın, islam’da kadın, şeriat, şeri, teşri, tasavvuf, mutasavvıf, tasavvufi, sufi, mürşid, irşad Bizimle iletişime geçmek ve Kur'annesli.org'u tanımak için tıklayın...
Kuran, Quran, islam, Muhammed, Mutezile, Shia, Mezhep, Dinler Tarihi, İslam Tarihi, Edebiyat, İslami Download, Resimler, İslamda Kadin, Forum, perspektif, Hıristiyanlık, hristiyanlık, kutsal kitap, İncil, araştırma, akademik, bilgi bankası, seyyid kutub, ali şeraiti, Allah’a iman, peygamberlere, kitaplara, meleklere, ahiret, ahirete, radikal, sadece kur’an, 19, Kur’an ahlakı, itikad, itikat, temel kavramlar, kavram, kuram, kuramı, tevhid, tevhidi bilinçlenme, bilinçlenme, semavi dinler, semavi, Ortadoğu, doğu, alternatif, satan, satanizm, sapkın, ayrılıkçı, İslam tarihi, tevhidi uyanış, diriliş, devrim, direnç, Kur’an çalışmaları, kadın, islamda kadın, islam’da kadın, şeriat, şeri, teşri, tasavvuf, mutasavvıf, tasavvufi, sufi, mürşid, irşad
Kur'an Nesli . Org :: Gerçeği Bileceksiniz ve Gerçek Sizi Özgür Kılacak
 
   
   
 
"Bir din olarak İslam hayatımızda ne tür bir yere sahip?, belirlediği kurallar karşılaştığımız problemlere evrensel çözümler sunabiliyor mu?" ya da "Kur'an bize ekonomiden siyasete hayatın farklı alanlarında temel kriterler sağlıyor mu?" Modernitenin farklı platformlarda ve değişik üsluplarda dillendirdiği bu ve benzeri sorular aslında İslam'ın vicdani bir inanış mı yoksa hayata dair temel bir perspektifi olan bir din mi olduğu seçimiyle bizleri başbaşa bırakmaktadır. Bireysel arınmanın toplumsal sorumlulukları unutturduğu Geleneksel inanış bu sorulara yeterli ve ikna edici cevaplar vermesi zor gözükmektedir.

Ancak mü'minler bu soruların cevaplarını Kur'an'ın temel kavramlarını, O'nun en önemli pratik yansıması olan Resulullah'ın hayatını iyi incelediğinde aslında Kur'an'ın bireysel arınma ve toplumsal sorumlulukları belirli bir amaç etrafında topladığını, bu nihai gayenin de yaşamın farklı yönlerine ve algı dünyamıza İslami perspektif kazandırdığını rahatlıkla görebilecektir. Kur'an, mü'minin düşünce dünyasında böylesi bir perspektif belirlerken düşünme ve algılamaya ilişkin sorgulama sürecini de desteklemiş, böylelikle ilkelerin dogmalaşarak belirli zamansal uygulamalara hapsolmasını engellemiştir.
 
 
 
  İman Anasayfa
  Allah'a İman

  Kitaplara İman
  Peygambere İman
  Ahirete İman
  Dua

Perspektif Anasayfa
Kur'an Ahlakı
İnançta Ölçü
Temel Kavramlar
Kur'an Üzerine
Tevhidi Bilinçlenme

DinlerTarihi Anasayfa
Semavi Dinler
Ortadoğu İnanışları
Doğu Dinleri
Aykırılar
Mitolojiler
İslam Tarihi Anasayfa
İslam Tarihi
Tevhidi Uyanış
Bozulma Süreci
Edebiyat Anasayfa
Adanmış Kalplere
Deneme
Şiir
Kur'an Üzerine
İslam ve Tasavvuf
İslam'da Kadın
 
 
 
 
 
   
 
     
İman ve eylem bütünlüğünde bütüncül bir yaşam tarzı olarak Kur'an Ahlakı belirlediği temel ilkelerle mü'min yaşamına yön vermektedir. Bu bölümde Kur'an Ahlakı'nı oluşturan temel dinamiklerin teorik boyutlarının yanı sıra pratik örnekleri incelenmektedir.. Bu bölüme Gitmek İçin Tıklayın
 
Tevhidin niteliklerini tanımlayan itikad, mü'minler için çok önem taşımaktadır. Kur'an'ın hayatımızdaki yeri ve Resul'un konumu gibi bakışımızı netleştiren başlıklar burada incelenmektedir. Bu bölüme Gitmek İçin Tıklayın
   
Salt bir inanış olmak yerine insanın algı dünyasını teorik ve pratik düzeyde şekillendiren Kur'an, temel kavramlar oluşturmuştur. Rab, din, tağut, ahiret, gibi kavramlar bu bölümde incelenmektedir. Bu bölüme Gitmek İçin Tıklayın
Mü'minler için bir kriter niteliği taşıyan Kur'an'ın bu yönünün işlevsel kılınabilimesi için sürekli düşünülmesi gereken bir kitaptır. Bu bölümde Kur'an'la ilgili farklı yaklaşımlar sorgulanmaktadır. Bu bölüme Gitmek İçin Tıklayın

Tarihsel süreçte farklı algı sapmaları nedeniyle Kur'an'ın belirlediği Tevhidi inanıştan sapma beraberinde ıslahat çbalarına da hız kazandırmıştır. Bu bölümde tarihsel süreçte bozulmalara karşı Kur'ani eksene sahip ıslahat çabaları ve örneklikleri incelenmektedir. Bu bölüme Gitmek İçin Tıklayın

             
Kurannesli.Org - 2005 - Bu Site İnternette Küresel Direniş ve İslami Islahat Çabalarının Yansımalarından Biridir.
Kur'an Çalışmaları, Dinler Tarihi, Tasavvuf ... Güncel konularda Perspektifinizi Kur'an'la oluşturmak için Tıklayın... Kur'an'da Arama, Detaylı Sözlük vs... Tefsirler, mealler, e-kitaplar vs... İslami Siteler, Alternatif Haber Kaynakları vs... Özgür Bir Platformda Düzeyli Fikir Alışverişi İçin Tıklayın Resim Galerisi Anasayfaya Dönmek İçin Tıklayın... Bizimle iletişime geçmek ve Kur'annesli.org'u tanımak için tıklayın...