Bu sayfadaki yazıları büyütebilmek için tıklayınBu sayfadaki yazıları küçültebilmek için tıklayınBu sayfayı yazıcıya göndermek için tıklayınBu sayfayı favorilerinize eklemek için tıklayınBu yazının kayıtlı olduğu kategoriye gitmek için tıklayınBu yazıda hata veya sormak istediğiniz soru varsa tıklayınBu yazıyı arkadaşınıza tavsiye edebilmek için tıklayınBu yazıyı açık arkaplan koyu yazı formatlarıyla görüntülemek için tıklayınBu yazıyı koyu arkaplan açık yazı formatlarında görüntülemek için tıklayınBu yazıyı sarı arkaplan koyu kırmızı formatında görüntüleyebilmek için tıklayın
Yardım için tıklayın  
   
 

 

       
  MUHKEM-MÜTEŞABİH-  

Arama:    

 Bülent Şahin Erdeğer 
   
KUR'AN'DA MUHKEM/ MÜTEŞABİH

Kur'an'ın Tümü Muhkemdir;

HUD 11/1. Elif. Lâm. Râ. (Bu sana indirilen), hikmet sahibi (ve) her şeyden haberdar olan (Allah) tarafından âyetleri sağlamlaştırılmış (Muhkem kılınmış), sonra da açıklanmış bir kitaptır.

Kur'an'ın Tümü Müteşabihdir;

ZÜMER 39/23. Allah sözün en güzelini, birbirine benzer (müteşabih) ve bıkılmadan tekrar tekrar okunan bir kitap olarak indirdi. Rablerinden korkanların, bu Kitab'ın etkisinden tüyleri ürperir, derken hem bedenleri ve hem de gönülleri Allah'ın zikrine ısınıp yumuşar. İşte bu Kitap, Allah'ın, dilediğini kendisiyle doğru yola ilettiği hidayet rehberidir. Allah kimi de saptırırsa artık ona yol gösteren olmaz.

Kur'an da Gaybla ilgili haberlerin sonucunu (tevilini) sadece Allah bilir;

AL-İ İMRAN 3/7. Sana Kitab'ı indiren O'dur. Onun (Kur'an'ın) bazı âyetleri muhkemdir ki, bunlar Kitab'ın esasıdır. Diğerleri de müteşâbihtir. Kalplerinde eğrilik olanlar, fitne çıkarmak ve onu tevil etmek için ondaki müteşâbih âyetlerin peşine düşerler. Halbuki Onun tevilini ancak Allah bilir. İlimde yüksek pâyeye erişenler ise: Ona inandık; hepsi Rabbimiz tarafındandır, derler. (Bu inceliği) ancak aklıselim sahipleri düşünüp anlar.

TEV'İL Kur'anda anlaşılmak ya da anlam kapalılığı değil bir şeyin "sonucu" olarak kullanılmaktadır;


KEHF 18/78...şöyle dedi: "İşte bu, benimle senin aramızın ayrılmasıdır. Şimdi sana, sabredemediğin şeylerin sonucunu (tev’ilini) haber vereceğim."

KEHF 18/82 ...İşte, hakkında sabredemediğin şeylerin sonucu (tev’ili) budur.

İSRA 17/35. Ölçtüğünüz zaman tastamam ölçün ve doğru terazi ile tartın. Bu, hem daha iyidir hem de neticesi (ahsanu tevila) bakımından daha güzeldir.

.NİSA 4/59. Ey iman edenler! Allah'a itaat edin. Peygamber'e ve sizden olan ülülemre (idarecilere) de itaat edin. Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz Allah'a ve ahirete gerçekten inanıyorsanız onu Allah'a ve Resûl'e götürün (onların talimatına göre halledin); bu hem hayırlı, hem de netice (ahsanu tevila) bakımından daha güzeldir.

ARAF 7/53. (Fakat onlar), Onun tevilinden başka bir şey beklemiyorlar. Tevili geldiği (haber verdiği şeyler ortaya çıktığı) gün, önceden onu unutmuş olanlar derler ki: Doğrusu Rabbimizin elçileri gerçeği getirmişler. Şimdi bizim şefaatçılarımız var mı ki bize şefaat etsinler veya (dünyaya) geri döndürülmemiz mümkün mü ki, yapmış olduğumuz amellerden başkasını yapalım? Onlar cidden kendilerine yazık ettiler ve uydurdukları şeyler (putlar) da kendilerinden kaybolup gitti.

Kur'an'da Anlamı kapalı hiç bir ayet yoktur;

BAKARA 2/118 Gerçekleri iyice bilmek isteyenlere âyetleri apaçık gösterdik.

EN'AM 6/126. Bu (din), Rabbinin dosdoğru yoludur. Biz, öğüt alacak bir kavim için âyetleri ayrıntılı olarak açıkladık.

NAHL 16/89. O gün her ümmetin içinden kendilerine birer şahit göndereceğiz. Seni de hepsinin üzerine şahit olarak getireceğiz. Ayrıca bu Kitab'ı da sana, her şey için bir açıklama, bir hidayet ve rahmet kaynağı ve müslümanlar için bir müjde olarak indirdik.

KAMER 54/17. Andolsun biz Kur'an'ı öğüt alınsın diye kolaylaştırdık. (Ondan) öğüt alan yok mu?

HADİD 57/9. Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için kuluna apaçık âyetler indiren O'dur. Şüphesiz Allah, size karşı çok şefkatli, çok merhametlidir.

SONUÇ:

Kur'an'daki ayetler aynı anda hem muhkem hem de müteşabihtirler. Sonuçları Ahiret sonrası öğrenilecek olan Gayb konulu ayetlerin anlamları açık sonuçları gaybtır. Müslümana düşen sorumluluk ise bu Tevili yani sonucu araştırmak değil iman edip gaybe taş atmamaktır. Çünkü İnsanlar hiçbir zaman bu gaybi ayetlerin tevillerini sonuçlarını öğrenemeyeceklerdir. Ta ki Tevilin gelip çattığı güne(7/54) kadar... Allah’ın eli, Arşa istiva etmesi gibi teşbihler ise sembolik olup anlatılmak istenen gayeler anlaşılırdır. İşittik ve İtaat ettik

   
Bu Yazı Hakkında
Bu Yazı 29.01.2003 tarihinde siteye eklendi ve Temel Kavramlar kategorisinde 291 kez okundu.

Bu Yazıyı yazıcıdan çıktı almak için tıklayın.
Bu Yazının kayıtlı olduğu Temel Kavramlar kategorisine gitmek için tıklayın.
Bu Yazıda veya sayfada hata varsa lütfen bize bildirmek için tıklayın
 
     
 
Okuduğunuz yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir. Kur'an Nesli alıntıladığı tüm yazıları hiçbir ticari kaygı gütmeksizin bilginin paylaşılması maksadıyla sizlerle paylaşmaktadır.
KURANNESLİ.ORG - 2005