Bu sayfadaki yazıları büyütebilmek için tıklayınBu sayfadaki yazıları küçültebilmek için tıklayınBu sayfayı yazıcıya göndermek için tıklayınBu sayfayı favorilerinize eklemek için tıklayınBu yazının kayıtlı olduğu kategoriye gitmek için tıklayınBu yazıda hata veya sormak istediğiniz soru varsa tıklayınBu yazıyı arkadaşınıza tavsiye edebilmek için tıklayınBu yazıyı açık arkaplan koyu yazı formatlarıyla görüntülemek için tıklayınBu yazıyı koyu arkaplan açık yazı formatlarında görüntülemek için tıklayınBu yazıyı sarı arkaplan koyu kırmızı formatında görüntüleyebilmek için tıklayın
Yardım için tıklayın  
   
 

 

       
  HIRİSTİYANLIK ÖĞRETİSİ  

Arama:    

  
   
1.İsa
1.Yaratıcı (Yuhanna 1:1-3; Kol. 1:15-17).
2.Yaratılmadı (Yuhanna 1:1-3; Kol. 1:15-17).
Bedendeki Tanrı (Yuhanna 1:1,14; 8:58 with Çıkış. 3:14; Kol. 2:9; Phil. 2:5-8; İbr. 1:8).

Vücut alışı ve İsa'nın Tanrılığı
Özdeki Birliği - Bir kişideki 2 farklı doğaya sahipti. Yarım Tanrı ve yarım insan değildi. O hem insan hem de mükemmeldi. O tamamen Tanrı'ydı ve tamamen insandı. Bu her iki doğanın tek kişilikte doğru açıklamasıdır. See Kol. 2:9; Phil. 2:5-8; Yuhanna 8:58 and Ex. 3:14.
İsa sonsuza dek insan ve Tanrı olarak kalacaktır.
İsa bakire Meryem'den doğdu (Matta. 1:18; Luka 1:35).

"Kutsal Yasa altında doğdu (Gal. 4:4) ve Kutsal Yasa'nın tümünü yerine getirdi (Yuhanna 4:34; 8:29), hatta ölene dek sadık kaldı (Phil. 2:8). Ölümüyle bizim uğrumuza lanetlendi ve yasanın lanetinden bizi kurtardı (Gal. 3:13). Böylece Mesih'in ölümüyle O'nun seçtiklerinin günahları yargılandı. (Rom. 3:23-26) ve bağışlandı (İbr. 8:12), ve yaptığı doğruluk eyleminin sonucu sonsuz yaşamdır. (Rom. 5:18)."
İsa'ya tapınıldı - (Matta 2:2,11; 14:33; 28:9; Yuhanna 9:35-38).
İsa'ya dua edildi - (Elç. İşl. 7:59-60; Ps 18:6; 116:4; Zek. 13:9 with 1 Kor. 1:1-2).
İsa, Tanrı olarak çağrıldı - (Yuhanna 20:28; İbr. 1:8).
Tanrı'nın doğasının bedendeki eksiksiz sergilenişiydi. (İbr. 1:3).
Çarmıhtaki bedeninde (1 Pet. 2:24) tüm dünyanın günahlarını yüklendi (1 Yuhanna 2:2).
İsa, Tanrı'nın gazabını yatıştıran ve tatmin eden kişiydi.
O yeterliydi. (Ayrıca 2. I.'e bakın) Tanrı'yla aramızdaki yanlışı düzelterek doğru yaptı. Günahlarımızı bağışlayan kanını döktü (Lev. 17:11; Rom. 5:9).
Tanrı ve İnsalık arasındaki düşmanlığı kaldırdı (Rom. 5:10).
O kimin için öldü? - bazıları koyunları için der (hristiyanlar) yalnızca (Yuhanna 10:11,15).
Koyunlar hristiyanlardır. Keçiler hristiyan olmayanlardır (Matta. 25:32-46).
Bazıları O'nun herkes için öldüğünü söylemektedir (1 Yuhanna 2:2). Her iki tarafın da iyi dayanakları vardır.

İsa'nın Dirilişi (Yuhanna 2:19-22; 1 Kor. 15:1-4).
İsa öldüğü bedende dirildi. (Yuhanna 2:19-21; Luka 24:36-43).
İsa'nın bedeni dirildi. O'nun bedeninin nasıl olduğunu bilmiyoruz, fakat dirilmiş bedenin doğası hakkında Pavlus 1.Kor. 15.'te bahsetmiştir.
İsa şimdi Cennettedir. Hala bedendedir ve sonsuza dek Tanrı ve İnsan olarak kalacaktır. (1 Tim.2:5).
İsa'nın Yükselişi (Elç. İşl. 1:1-11).
Dirilişten sonra İsa 40 gün boyunca öğrencilerine göründü.
Eski Antlaşma'daki bulutun gölgesi (Ex. 40:34; 1 Kings 8:10f.; Luka 9:34f.) Tanrı'nın yüceliğinin ve huzurunun açıklanışıdır. Biz de göğe alındığımızda aynı şeyin gerçekleşmesini bekleyeceğiz.
İsa, elçilerinin gözleri önünde yükseldi. Bunun için onlar gördüklerini yazdılar.
İsa'nın Tanrısallığına karşı varolan öğretişler:
Docetism - İsa gerçekte ruhtu. İnsan olmak için göründü.
Gnosticism (Gnostizm)- İsa yalnızca bir insandı ve hiçbir zaman beden almamış göksel Mesih içine girmiş ve ona sahiplenmişti. Göksel Mesih çarmıhtan önce Cennete döndü.
Arianism - İsa Tanrı'dan biraz aşağıda yaratıldı. Sonra İsa her şeyi yarattı.
Özlerin Birliğine (İsa bir kişide iki doğaya sahip) karşı öğretişler:
Kenosis - İsa kendini beden alırken indirgedi, azalttı, küçülttü. Tanrı azaldı.
Eutychianism - İsa'nın her iki doğası tamamen karışmış ve ayıredilemez, görülemez.
Nestorianism (Nesturulik) - Her iki doğa da birbirleriyle ilişki içinde değiller.
Monophycitism - İki doğada birleşti ve bir oldu ve yeni bir oluşum gerçekleşti. (Bundan sonra İsa ne Tanrı ne de insan olarak kaldı, üçüncü birşey oldu).

2.Kutsal Ruh
İsa'nın göğe çıkması ile Kutsal Ruh gönderildi. (Yuhanna 14:26; Elç. İşl. 2)Mesih'in aracılığı (1 Tim. 2:5) ve Kutsal Yazıları ile Kiliseye hizmet eder.
O tamamen Tanrı'dır. Bir güç değildir. Üçlübirliğin üçüncü kişisidir.
İsteğe sahiptir - 1 Kor. 12:11
Konuşur - Elç. İşl. 13:2
Sever - Rom. 15:30
Kederlenebilir - Eph. 4:30
Günahımızı ve suçluluğumuzu gösterir, - Yuhanna 16:8
Yaratır - Gen. 1:2; Eyub. 33:4
Ruhsal Armağanlar verir - 1 Kor. 12:8-11
Aracılık eder - Rom. 8:26
Öğretir - Yuhanna 14:26
İsa'ya tanıklık eder - Yuhanna 15:26
Vaftiz eder - 1 Kor. 12:13
Rehberlik eder - Yuhanna 16:13
Cesaret ve teşvik verir - Elç. İşl. 9:31
Güçlendirir - Micah 3:8
Sevinç verir - Rom. 14:17
Esenlik verir - Yuhanna 14:16-26
Kutsal Ruh inanlıların içinde bulunur (Rom. 8:11) ve içimizde kutsallaştırmaya devam eder. (Rom. 15:16).
İnanlıyı aklını aydınlatır (1 Kor. 2:12,13) ve Tanrı'ya ait şeyleri gösterir (1 Kor. 2:10,13; 1 Yuhanna 2:27).

3.Kurtuluş
Kurtuluş, Tanrı'nın günahlının üzerindeki yargısından dışında tutulmak ve kurtarılmaktır. Yargı, lanetlenme ve kurtarılmayanı sonsuz ateş gölüne atması olarak bilinir. Kurtarılan sonsuza dek Rab ile yaşayacağı cennete gider.

Kurtuluş üzerinde tek yetkili Tanrı'dır. (Eph. 2:8-9; Yuhanna 1:12-13; Elç. İşl. 13:48). İnsanoğlu kurtuluşunu kazanmak veya korumak için Tanrı'yla işbirliğine giremez. Eğer biri kendi kurtuluşu için birşey yapabilseydi, İsa'nın ölümüne ihtiyaç olmazdı.(Gal. 2:21).
Yalnızca imanla kurtuluruz, işlerimizle değil (Rom. 3:21; Rom. 4:5; Gal. 3:21). Kurtuluş bir hediyedir (Rom. 6:23; Eph. 2:8-9).

Kurtuluşta, Mesih'in çarmıhında, İnanlıların tüm günahlarını üstlendi ve Mesih'in doğruluğu inanlılara doğruluk sayıldı.
İnsanların kurtuluş seçimine ilişkin iki ana görüş vardır.
Özgür İrade (Seçim) - İnsanlar Tanrı'yı tamamen seçebilir veya reddedebilir. (Yuhanna 3:16) İnsanda bulunan bir takım özelliklere veya yeteneklere dayalıdır.
Seçilmişlik - Tanrı kurtuluş için kimi seçeceğini belirler. (Eph. 1:1-11; Elç. İşl. 13:48). İnsanın içinde Tanrı'yı seçebilecek hiçbir şey yoktur. Tanrı çağırmalıdır.

4.Kutsallaştırma
Kutsallaştırma, kutsal işler için ayrılmak demektir. Tanrı'ya adanmışlık demektir.
Aklanma, Tanrı'nın huzurunda doğruluğumuzun beyan edilmesidir. (Rom. 4:5; 5:9), Kutsallaştırma, İnanlıların yaşamlarında, anlayışlarında, düşüncelerinde, eylemlerinde, amaçlarında Tanrı'ya benzemek yani ruhsal olgunlaşmadır (1 Selanikliler. 4:3-7).
Kutsallaşma, inanlıda Kutsal Ruh'un yaptığı değişikliklerdir. (Gal. 5:22-23) Sonuçları Tanrısal meyvelerdir.

Hristiyanın kutsallaştırılması Mesih'le ilişkilidir : "Mesih'le birlikte çarmıha gerildim. Artık ben yaşamıyorum, Mesih bende yaşıyor... (Gal. 2:20).
Daha fazla ayet için Rom. 6:1-23; Gal. 5:10-6:10; Eph. 4:17-6:18)

5.Kilise
Kilise iki yollar görülebilinir : görünen kilise ve görünmeyen kilise
Görünen kilise, Mesih'in izleyicileri olduğunu söyleyen herkestir.
Görünmez kilise gerçekten kurtulan kişilerin tümüdür.
Kilise, Mesih'in Bedeni olarak çağrılır. (Eph. 1:22-23) Mesih Kilisenin başıdır (Eph. 5:23).
Kilise Tanrı'nın altında (Eph. 4:5) birleştirilmiştir (Eph. 4:1-16).
Kilise kutsaldır (1 Kor. 1:1-2; Eph. 5:27; 1 Pet. 2:9).
Kilise herkese açıktır (Yuhanna 3:16) ve Tanrı'nın sözünü vaaz edilir. (Mattaa. 28:19-20).
Kilise Mesih'in gelini olarak olarak çağrılır (Eph. 5:22-23; Esin. 19:7), ilk doğanların kilisesi (İbr. 12:23), Tanrı'nın kilisesi (1 Kor. 1:2), Tanrı'nın binası (1 Kor. 3:9), vs.

6.Diriliş
Diriliş ölülerin Mesih'te sonsuza dek dirilmesidir. (1 Kor. 15:42,52-54).
Genel olarak, Tanrı ölüleri diriltir (2 Kor. 1:9). Özellikle İsa'nın ölüleri diriltiği anlatılır (Yuhanna 5:21,25,28,29; 6:38-40,44,54; 1 Selanikliler. 4:16).
Aynı zamanda Kutsal Ruh'un işi olduğuda söylenir (Rom. 8:11).
Mesih'in dönüşünde diriliş gerçekleşecektir, (1 Selanikliler. 4:16-17; 1 Kor. 15).
Diriliş fizikseldir.

İsa, dirilenlerin ilk meyvesi ve ölümden ilk doğan olarak (Kol. 1:18; Esin. 1:5) olarak çağrılır (1 Kor. 15:20,23). İsa dirildiği aynı beden ile dirilmiştir (Yuhanna 2:19-21; Luka 24:39). Bundan dolayı, bizde O'nun gibi fiziksel olarak dirileceğiz.
Bedenlerimizin tam olarak nasıl olacağı bilinmiyor fakat İsa'nın dirildiğindeki bedeni gibi olacağını zannediyoruz. (Phil. 3:21; 1 Kor. 15:42-54), O'nun Tanrısallığında değil, ancak dirilmiş bedeninin konumunda olacağız.
Diriliş hem iyiler hem de kötüler için olacaktır (Elç. İşl. 24:15).
İyiler, hristiyanlar sonsuz yaşama dirilecekler (Matta. 25:31-34).
Kötüler Hristiyan olmayanlar, sonsuz cezaya dirilecekler (Matta. 25:4-46).

7.Milleniyum - Bin yıl
Milleniyum'un anlamı 1000 yıl demektir. Buna ilişkin üç ana görüş vardır.
Amillennialism (Amilleniyumculuk) - Şu an Mesih'in bin yıllık egemenliğindeyiz.
Bu görüş, İsa dünyaya ilk geldiğinde Şeytan'ın bağlandığına inanır. Mesih'in dönüşüne dek Şeytan tutulacak ve dönüşüyle göğe alınma gerçekleşecektir. Kötüler yargılanacak ve yeni gökler ve yeryüzü yaratılacaktır.

Premillennialism (Ön-Milleniyumculuk) - Mesih'in bin yıllık egemenliği henüz başlamadı.
Bu görüş İsa'nın döneceğini(Dönüşünde veya dönüşüne yakın göğe alınma gerçekleşecek) ve Şeytan'ı bağlayacağınıp, dipsiz kuyuya atacağını söyler. İsa dünyada 1000 yıl egemenlik sürecek. Bu sürenin sonunda Şeytan serbest bırakılacak ve isyan başlatacaktır. İsa Şeytan'ı yokedecek ve son yargı gerçekleşecektir. Bundan sonra yeni gökler ve yeryüzü yaratılacaktır.

Postmillennialism (Geçmiş-Milleniyumculuk) - Kilise Mesih'in 1000 yıllık egemenliğini Müjdeyi duyurarak ve insanları Mesih'e getirerek karşılayacaktır.
Milleniyoum'un "izafi" veya "aynen olduğu gibi" üzerine bir tartışma vardır. Bazıları 1000 yıl süresinin aynen olması gerektiğini gibi 1000 yıl süreceğini söyler (Esin. 20:2), diğerleri bu sürecin izafi olduğunu söyler (2 Pet. 3:8). Her iki görüşünde iyi dayanakları vardır.
Tarihsel olarak, kilise Amillennialism'i ve Premillennialism'i seçmiştir. Her ikisi de geçen 2000 yıl içinde çok tutulmuşlardır.

8.Yükseltilme - Göğe Alınma
Göğe alınma Mesih'in gelişiyle yaşayan Hristiyanların bedenleri dirilmiş bedene dönüştürülecektir. (1 Selanikliler. 4:15-17). İsa Kilisesini toplamak için gökten yeryüzüne indiğinde gerçekleşecektir.
İsa'nın gelişinden önce ölmüş olanlar O'nunla beraber gelecek ve dünyadakilerden önce dirileceklerdir.
Ana tartışma Göğe Alınma'nın Sıkıntı Zamanında (Tribulation)'da ne zaman olacağı üzerinedir.
Pretribulation (Ön-Sıkıntı Zamanı) - Göğe alınma Sıkıntı Zamanından önce olacaktır.
Midtribulation (Orta-Sıkıntı Zamanı) - Göğe alınma Sıkıntı Zamanının ortasında bir yerde olacaktır.
Postribulation (Geçmiş-Sıkınrı Zamanı) - Göğe alınma, Sıkıntı Zamanının sonunda gerçekleşecektir.

9.Yargı Günü
Tüm insanların yargılanacağı gündür. (Matta. 25:31-46) herşeyin sonunda (Matta. 13:40-43).
Bu yargılama Hristiyanlar'ın yaptıkları işler için bir yargılama olacaktır. (2 Kor. 5:10). Mesih'te olduğumuzdan kurtuluşumuzu etkilemeyecektir. (Rom. 8:1) İşlerimiz kurtuluşumuzda bir rolü yoktur. (Rom. 4:5).
Hristiyanların ödülü, yeni gökler ve yeryüzünde Rab ile sonsuza dek yaşamaktır. (1 Selanikliler. 4:17) .
Kötüler için Yargı Günü (2 Pet. 3:7), onların tüm günahlı davranışları için olacaktır. (Elç. İşl. 17:31; 1 Kor. 13:11-15).
Kötüler Cehenneme atılacaktır. (2 Selanikliler. 1:6-10; Matta. 13:40-42).

10.Yeni Gökler ve Yeni Yeryüzü
Herşey tüketildiğinde, Tanrı herşeyi çok yoğun sıcaklıkla yokedecektir. (2 Pet. 3:12).
Doğruların evi olacak yeni yeryüzü (dünya) yaratılacaktır. (2 Pet. 3:13).
Yeni göksel yaşam sarsılmaz bir yer olacaktır (İbr. 12:28), kutsal bir tapınak (Ezek. 40-48), ve düğün şöleni gibi olacaktır (Esin. 19:7).
Yeni göksel yaşamda evlilik olmayacaktır (Matta. 22:30), ölüm olmayacak (Luka 20:36), üzüntü, keder olmayacak (Esin. 7:17), acı olmayacak (Esin. 21:4), vs.
Bu mükemmel durum ve Rable ilişki sonsuza dek sürecektir (Matta. 25:46) Karanlık olmadan sürekli aydınlık içinde olacaktır (Esin. 22:5).

Copyright Hakkı Matthew Slick'e aittir. Carm.Org <../index.htm> sitesinden yazarın izni ile çevrilmiştir.

Temel Hristiyanlık Öğretisi
Sadece TEK Tanrı vardır. - İşaya 44:6,8; 45:6,14,18,21,22
Tanrı üç kişilikte kendini gösterir. - 2 Kor. 13:14; 1 Pet. 1:2
Tanrı'dan önce veya sonra başka Tanrı'lar yoktur.- İşaya 43:10
Tanrı herşeyi bilir. - 1 Yuhanna 3:20
Tanrı'nın gücü herşeye yeter. - Mezmurlar 115:3
Tanrı her yerdedir. - Yeremya. 23:23,24
Tanrı herşeye hakimdir. - Zek. 9:14; 1 Tim. 6:15-16
Tanrı ruh'tur. - Yuhanna 4:24
Varolan herşeyi Tanrı yarattı. - Yaratılış. 1:1; İşaya 44:24
Ruh'un bedeni yoktur.- Luka 24:39
Tanrı daima varolmuştur. - Mezmurlar 90:2
İsa Tanrı'dır. - Yuhanna 1:1,14; 8:58; Koloseliler. 2:9; Heb. 1:6-8
İsa bir insan oldu. - Filimun. 2:5-8
İsa'nın iki doğası vardır: Tanrı ve İnsan - Koloseliler. 2:9; 1 Tim. 2:5
İsa günahsızdır. - 1 Pet. 2:22
İsa, Baba Tanrı'ya giden TEK yoldur.- Yuhanna 14:6; Matta. 11:27
Kutsal Ruh Tanrı'dır. - Elç. İşl. 5:3-4
Kutsal Ruh bir güç değildir, yaşamaktadır. - Elç. İşl. 13:2
Kutsal Kitap, Tanrı'nın esinidir.- 2 Tim. 3:16
Tüm insanlar günah işledi. - Rom. 3:23, 5:12
İnsan evrime uğramadı fakat yaratıldı. - Yaratılış. 1:26
Adem ve Havva gerçek insanlardır. - Yaratılış. 3:20; 5:1; 1 Tim. 2:13
Ölüm, Adem'in günahından dolayı dünyaya girdi.- Rom. 5:12-15
Günah bizi Tanrı'dan ayırır.- İşaya 59:2
İsa hepimizin günahları için öldü.- 1 Yuhanna 2:2; 2 Kor. 5:14; 1 Pet. 2:24
İsa bizim yerimize kurban oldu.- 1 Pet. 2:24
İsa ölümden fiziksel bedeniyle dirildi.- Yuhanna 2:19-21
İsa'yı reddeden herkes Cehenneme gidecektir. - Esinleme. 20:11-15
Cehennem ateşli ceza yeridir. - Matta 25:41; Esinleme. 19:20
Cehennem sonsuza dek var olacaktır. - Matta. 25:46
Kurtulmamış sonsuza dek Cehennem'de kalacaktır. - Esinleme. 21:8
Kurtuluş Tanrı'nın bir hediyesidir. - Rom. 4:5; 6:23; Eph. 2:8-9
Kutsal Kitap Tanrı'nın Sözüdür. - 2 Tim. 3:16
İsa'nın dünyaya gelişi görülecektir. - Elç. İşl. 1:11
İsa döndüğünde Mesih İnanlıları dirilecektir. - 1 Selanikliler. 4:14-17
Diriliş olacaktır (İsa'ya beraber bulutlara yükselme) -
1 Selanikliler. 4:14-17
Yargı günü olacaktır. - 2 Pet. 3:7
Lanetli olanlar ateş gölüne atılacaktır. - Esinleme. 20:15
Şeytan, ateş gölüne atılacaktır. - Esinleme. 20:10
Yeni Gökler ve Yeryüzü (dünya) olacaktır. - 2 Pet. 3:13; Esinleme. 21:1
   
Bu Yazı Hakkında
Bu Yazı 26.02.2003 tarihinde siteye eklendi ve Semavi Dinler kategorisinde 483 kez okundu.

Bu Yazıyı yazıcıdan çıktı almak için tıklayın.
Bu Yazının kayıtlı olduğu Semavi Dinler kategorisine gitmek için tıklayın.
Bu Yazıda veya sayfada hata varsa lütfen bize bildirmek için tıklayın
 
     
 
Okuduğunuz yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir. Kur'an Nesli alıntıladığı tüm yazıları hiçbir ticari kaygı gütmeksizin bilginin paylaşılması maksadıyla sizlerle paylaşmaktadır.
KURANNESLİ.ORG - 2005