Bu sayfadaki yazıları büyütebilmek için tıklayınBu sayfadaki yazıları küçültebilmek için tıklayınBu sayfayı yazıcıya göndermek için tıklayınBu sayfayı favorilerinize eklemek için tıklayınBu yazının kayıtlı olduğu kategoriye gitmek için tıklayınBu yazıda hata veya sormak istediğiniz soru varsa tıklayınBu yazıyı arkadaşınıza tavsiye edebilmek için tıklayınBu yazıyı açık arkaplan koyu yazı formatlarıyla görüntülemek için tıklayınBu yazıyı koyu arkaplan açık yazı formatlarında görüntülemek için tıklayınBu yazıyı sarı arkaplan koyu kırmızı formatında görüntüleyebilmek için tıklayın
Yardım için tıklayın  
   
 

 

       
  DENGE DUASI  

Arama:    

 Maddi ve manevi her şeyin kendisi ile anlam kazandığı, bizi insanlara hakkın tanıklığını yapmamız için orta ümmet olarak görevlendiren Rabbimiz! Bize orta yolun evrensel ölçülerini kavrat ve Furkan’ı anlamı gücü ver! 
   
Denge Duası

Maddi ve manevi her şeyin kendisi ile anlam kazandığı, bizi insanlara hakkın tanıklığını yapmamız için orta ümmet olarak görevlendiren Rabbimiz! Bize orta yolun evrensel ölçülerini kavrat ve Furkan’ı anlamı gücü ver!

Ey her varlığın yegane yaratıcısı ve yöneticisi Olan Rabbimiz! Selim aklımızla zıtların eşsiz uyumunu kavrama yeteneği ile bizi donat ve uyumları ifsad eden müşriklere karşı derin ve kesintisiz bir cihadı nasip et!

Ey günleri aramızda dolaştıran, iktidarları evirip çeviren! Bize bağışladığın irademize bilgi ve sağlam inancı, insan ve cin şeytanlarına karşı isyan ve boyun eğmezliği, tağutlara başkaldırış yöntemlerini ve sana itaati öğret! Ve Süleyman peygamber gibi, yeryüzünde namazı yaygınlaştırıp adaleti ikame edebileceğimiz bir iktidar kurmayı nasib eyle!

Ey Kâdir Olan Allahım! Sorumsuzlarımıza sorumluluk; sorumlularımıza dünyayı kitap, mizan/adalet ve demirden oluşan sağlam temeller üzerinde yeniden kurmayı; bilginlerimize yakînî imanı; kesin inançlılarımıza derin tefekkürü; önderlerimize olayları doğru yorumlama yeteneğini, doğru yorumlama yeteneği olanlarımıza kararlılığı, sebat üzere olanlarımıza büyük başarıyı lutfeyle!

Ya ilahi! Hakikati kavramışlarımıza tutuculuk, tutucularımıza kavramışlık; merhametli-ince mizaçlı latif ruhlu müminlerimize pervasız bir direniş, cesareti pervasızlık telakki edenlerimize uslu bir şehadet; muhafazakarlarımıza hakka doğru hareket; hareket halinde olanlarımıza ilkeleri muhafaza kararlılığı, maneviyatçılık hastalığına müptela olanlarımıza hayatın gerçekliğini kavramayı; Realizm hastalığına yakalananlarımıza manevi olgunluk ve fırî özgürlük hasletlerini bahşeyle!

İlahî Düşünsel olgunluğumuzu taassuptan koru; bizi faziletin nurlarından mahrum eyleme! Bize sağlam bir tutamak olan Kur’an’a yaslanarak bu uğurda karşılaşacağımız zorluklara sabırla tahammül etmeyi kolaylaştır! Ve bizi en küçük zorluk esnasında inancının terk eden ucuzculardan koru!

Lutfu ve Merhameti Sonsuz Olan Latîf Allahım!
Kadınlarımıza mantıklılık, erkeklerimize duygusallık; şairlerimize şuur, şuurlularımıza İslâmî endişe; ihtiyarlarımıza direniş bilinci, gençlerimize soylu bir inanç; gaflet uykusunda olanlarımıza dirilik, uyanıklarımıza azimli bir irade; tecrübelilerimize genç coşkular, coşkunlarımıza olgun tecrübe; zayıflarımıza demirden güç, güçlülerimize eşsiz merhamet, merhametlilerimize kesin kararlılık, kesin kararlılarımıza dosdoğru hedefin yönünü göster ya Rabbi!

Ey Rabbimiz! Körlerimize görme; suskunlarımıza feryad; ümmetimize birlik, birlikte olanlarımıza hakk; hakkı bulanlarımıza cömertlik, cömertlerimize sabır, sabırlılarımıza izzet ve direniş ahlakı; direnenlerimize fırsat, fırsat elde edenlerimize basiret, basiretlilerimize imaret ve imamet; önderlerimize ıslah şuuru ve merhamet, merhametlilerimize sebat şuuru; ıslahatçılarımıza çalışma gücü, çalışanlarımıza sekîne azığı lutfeyle!

Ey Yüceler Yücesi Vedûd Olan Allahım! Hüzünlülerimize sevinç, sevinçlilerimize Hira endişesi; karamsarlarımıza ümit, ümitlerimize engin ufuk, zekamıza eş bir kalp, öfkemize eş bir sevgi lutfeyle!

Ey Din Günü’nün Yegane Sahibi, Alemlerin Rabbi Olan Allahımız! Dünyevileşen kardeşlerimize Ahiret Bilinci, Uhrevileşenlerimize Dünya Hilafeti lutfeyle! Bize ölüme kadar özlem duymayacağımız bir hayat, boşu boşuna matem tutmayacağımız bir ölüm bağışla!

En güzel övgülerin kendisine yaraştığı güzel Allahım! İmanımız bize şöhret, ekmek, makam-mevki kazandırmasın diye merhamet eyle! Bizi Din’den kazanıp dünyaya harcayanlardan değil, dünyadan kazanıp Din’e harcayanlardan eyle!
Ey Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, Ahiret’te de ve bizi ateşin azabından koru.

Ey Muîn Olan Allahım! Sadece tehlikeler karşısında değil, onlarla yüzleşmede korkusuz olmak için, onları yenecek cesareti bulmak için bize yardım et! Bizi rahmetini sadece başarıda gören bir korkak olmaktan koru ve bize başarısızlıklar ardından da rahmet dolu yardımlarına sığınacak bir inanç bahşet!

Ey Melekleri Sekîne Sağanakları ile Bedir Ashabı’nın Üstüne İndiren Allahım! Bizi rahmetini sadece başarıda gören bir korkak olmaktan ve ihtiyacı olmadan hatırlamayan bir nankör olmaktan koru. Bize başarısızlığımızda da el açacak bir inanç diriliği nasîb eyle!

Hidayet ve İttika’nın Sağlam Dayanaklarını Kur’an’ı İndirerek Bize Gösteren Rabbimiz! Bize kavgacı, inatçı ve cihatçı bir takva ver ki, sorumluluklarımızı yerine getirebilelim ve bize sorumluluktan kaçan inanç ucuzluğuna karşı dayanma gücü ver! Bizi perhizkar, münzevi ve mistik bir takva yorumundan koru ki, tenhalık ve uzlet köşelerinde gizlenerek hayatımızı boşa tüketmeyelim!

Alîmu’l-Habîr Olan Rabbimiz! Duamızı kurtarılmak için endişe ve korku içinde öylece bekleyen sorumsuzların ümitsiz, karamsar yakarışına benzetme! Bizim yakarışımız özgürlüğünü sarp yokuşlara tırmanmak gibi olan zor zamanların eylemleriyle taçlanmış, sabır ve namazla süslenmiş olsun.
   
Bu Yazı Hakkında
Bu Yazı 11.01.2005 tarihinde siteye eklendi ve Dua kategorisinde 611 kez okundu.

Bu Yazıyı yazıcıdan çıktı almak için tıklayın.
Bu Yazının kayıtlı olduğu Dua kategorisine gitmek için tıklayın.
Bu Yazıda veya sayfada hata varsa lütfen bize bildirmek için tıklayın
 
     
 
Okuduğunuz yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir. Kur'an Nesli alıntıladığı tüm yazıları hiçbir ticari kaygı gütmeksizin bilginin paylaşılması maksadıyla sizlerle paylaşmaktadır.
KURANNESLİ.ORG - 2005