Bu sayfadaki yazıları büyütebilmek için tıklayınBu sayfadaki yazıları küçültebilmek için tıklayınBu sayfayı yazıcıya göndermek için tıklayınBu sayfayı favorilerinize eklemek için tıklayınBu yazının kayıtlı olduğu kategoriye gitmek için tıklayınBu yazıda hata veya sormak istediğiniz soru varsa tıklayınBu yazıyı arkadaşınıza tavsiye edebilmek için tıklayınBu yazıyı açık arkaplan koyu yazı formatlarıyla görüntülemek için tıklayınBu yazıyı koyu arkaplan açık yazı formatlarında görüntülemek için tıklayınBu yazıyı sarı arkaplan koyu kırmızı formatında görüntüleyebilmek için tıklayın
Yardım için tıklayın  
   
 

 

       
  KUR'AN NESLİ DUASI  

Arama:    

 Genç Kur’an Nesilleri İçin Yakarış 
   
Genç Kur’an Nesilleri İçin Yakarış

Rahman Rahim Allah'ın adı ile...
HAMD, bize O 'nun yolunda çektiğimiz acı ve üzüntülerin karşılığını kat kat verecek olan, çok çok bağışlayıcı, şükredenlere karşı sonsuz merhametli, nankörlere karşı Adaletli, Rahman ve Muntakim olan Allah'a mahsustur.
Bütün övgüler bize gözler aydınlığı olacak nesiller lutfeden Allah'a yakışır.


Ey sonsuz egemenlik sahibi olan Allahım ! Sen hükümranlığı dilediğine verir dilediğinden alırsın. Dilediğini yüceltir, dilediğini alçaltırsın. Bütün iyilikler senin elindedir. Doğrusu sen istediğini yapmaya kadirsin. Gündüzü kısaltarak geceyi uzatır, geceyi kısaltarak gündüzü uzatırsın. Ve dilediğine her türlü hesabın üstünde rızık bağışlarsın.

Yarabbi ! Bize, çocuklarımıza, ailemize ve ümmetimize azdırıp zulme yöneltmeyen rızıklar ve yer yüzünde adaleti hakim kılacak hükümranlıklar nasibeyle !

Toprağa giren ve ondan çıkan , varlık sahnesinde debelenen ve ondan göçen , gökten inen ve ona yükselen her şeyin eksiksiz bilgisine sahip olan Rabbimiz! Dünyada ve Ahirette izzetli bir hayatı bize bağışla! İslam'ın onurlandıran salih amelleriyle şereflenmeyi, Cehennem azabından berî kalmayı nasib eyle!Göklerde ve yerde ne varsa hepsinin gerçek sahibi olan Yüceler yücesi Rabbimiz! Unutkanlıktan ve güç yetirememekten kaynaklanan hatalarımızdan dolayı bizi, ailemizi ve ümmetimizin tüm fertlerini affet !

Rahman ve Adil olan Allahımız !Güç yetiremeyeceğimiz imtihan, bela ve fitnelere bizi maruz bırakma!
Ğafuru'r-Rahim, çokça bağışlayıcı olan Afüvvün Kerim Allahımız! Günahlarımızı affet, rahmetinle bizi bağışla, üzerimize selam için meleklerini indir, kalplerimizi sekine esintileri ile doldur! Gazabından da sığınacak tek merci senin Arş'ındır, senin gazabından sana sığınıyoruz; kusurlarımızı rahmetinle karşılayarak bağışla!

Bütün fetihlerin gerçek sahibi Nasiyr olan Allahımız! Dupduru hakikatin bile bile inkarcıları olan zalimlere ve kurdukları tuzaklara bize yardım et!
Her şeyin gerçek sahibi olan Rabbimiz! Bize ve anne babamıza lutfettiğin nimetler için daima şükretmemizi, senin kabulüne mazhar olacak şekilde doğru ve yararlı eylemler yapmamızı nasip et! Soyumuzdan gelecek olan nesillere de iyilikler bağışla, onları şeytanın yanılgıya düşüren çağrılarından koruyup kolla!

Bildiğimiz bütün güvence kaynaklarının en sağlam ve korunaklısı olan Dinimiz'in lutfedicisi Mü'min olan Allahımız! Dinimizin kıymetini bilmeyerek onun hayat veren inançlarını terk eden İslam ümmetini yetişen nesillerle birlikte yeniden kurmayı bizlere nasip eyle!

Hatalarımızı ve günahlarımızı arz edebileceğimiz tek şanlı kudret tahtının sahibi Tevvab olan Rabbimiz! Bizi " hayatımızda şu ana kadar işlediğimiz günahlarımızdan dolayı pişmanlık içinde sana döndük. Elbette sana teslim olmuş müslüman ve salih kullarındanız " diyen erdemli müminlerden eyle!

İstemeden bulaştığımız tağutların pisliklerinden dahi arınmayı bize vahyin rehberliği ile öğreten Rabbimiz! Şüphesiz sen çok acıyan, esirgeyen, gerçek bağışlayıcısın

Kullarının hidayetini kolaylaştıran Rabbimiz!Soyumuzdan yetişen kuşakları da salih, erdemli insanlarla dayanışan, Şeytanların ayartmalarına kanmayan, sadece Rabbine teslim olmuş kimseler olmakla şereflendir!

Azimet sahibi / işinde kararlı ve başarılı olan İbrahim peygamber, seçkin Kabe ve çevresini putlardan beri kılmış, yalnızca Allah'a ibadet etmek isteyenlere tahsis etmek için imar ettiği beldeyi, kendisi ve gelecek muvahhid kuşaklar için karargah olarak ilan ettikten sonra Rabbine yalvarmıştı. Biz de onun gibi , yaşadığımız her beldeyi gözümüzün nuru çocuklarımız için mescidi haram kılmayı diliyor ve şöyle dua etmek istiyoruz:

Ey Rabbimiz! Yaşadığımız her beldeyi, kendimiz ve çocuklarımız için mescidi haram gibi emin kılmayı bize kolaylaştır! Bizi ve çocuklarımızı putlara tapmaktan ebediyyen uzak tut! Şehirlerin her bir köşelerinin ifsad hortlakları tarafından işgal edilmiş olduğunu gördüğünde, ümitsizliğe kapılmadan Hicret'i bir imkan ve ibadet bilerek kendi güvenli bölgelerini kurup oralara göç eden, bu şuurla Vasat Ümmet'in nüvesini oluşturacak Mü'min/ güvencede bir kuşağın imamı olmayı bize nasibeyle!

Rabbimiz! Put kırıcı İbrahim peygamber soyundan türeyecek nesiller için tekrar tekrar, bıkıp usanmadan namazlarında devamlı olmalarını ve tevhidi duyarlılık taşıyan kuşaklar yetiştirmelerini dilemişti. Biz de namazlarında devamlı ve duyarlı olan şeytani işlere meyledip ilanı aşk etmeyen, peygamberleri örnek alan evlatlar istiyoruz. Gönlümüzü bütün içtenliğimizle sana açtık. Biz de İbrahim (a ) gibi dua etmek istiyoruz:

"Ey Rabbimiz! Soyumuzdan gelenlerin namazı devamlılık, kararlılık ve içten duyarlılık içinde yerine getirmelerini, hayata ibadet şuuru ile bakmalarını diliyoruz. İnsanların kalplerini islama ve onlara meylettir, onlara verimli bereketli hayırlı bol rızıklar bahşet! Ancak sahip olacakları nimete nankörlük yapmayıp şükreden kullarından olmalarını diliyoruz. "

Alemlerin Rabbi olan Allahım! İlerlemiş yaşına rağmen Zekeriyya peygamber senden hem de Risalet davası için mirasçı bir oğul istemişti. O kesintisiz Nübüvvet davasını sürdürecek bir oğul isterken sessizce şöyle dua etmişti: " Ey Rabbim! Beni çocuksuz bırakma! Fakat (beni varissiz bıraksan da yeryüzü zalimlere kalmayacak.) Çünkü herkes göçüp gittikten sonra kalıcı olan biricik varlık sensin ."

Biz de, çocuklarımızın davamıza gönül verecek, yolumuzu sürdürecek Yahya peygamber gibi nesiller olmasını niyaz ediyoruz. Şu, putların kol gezdiği dünyada bizi ve çocuklarımızı sahipsiz koyma, tek gerçek dotumuz da yegane vekimiz de sensin. Bize emaneti devredebileceğimiz "imar ve zikir ehli kuşaklar" ihsan eyle ya Rabbi !

Bütün kirliliklerlerden ve noksanlıklardan uzak olan, nefslerimizde taşıdığımız illetlerle nasıl başedeceğimizin yollarını bize öğreten Rabbimiz! Soyumuz içinden insanlara tezkiyenin kaynağı olan vahiy ve hikmeti öğretecek ve onları arındırıp tertemiz kılacak "Alim İmamlar" çıkar! Biliyoruz ki, yalnız Sensin , dilediğine rahmet hazinelerinin kapılarını açacak olan sonsuz kudret ve hikmet sahibi.

Bize arınmanın berrak yollarını gösteren Allahımız ! Ashabı kehf gibi , Rablerine yürekten inanan, zalim toplumun kirliliklerinden hicret eden, mücadelenin tıkandığı dönemlerde zalimlere değil, Sana sığınan, münafıklardan değil, Sen’den yardım uman adanmış çocuklar ve gençler istiyoruz. Tağutlara ve yardakçılarına benzemektense, onları terkederek Mağara'ya sığınan ve Hicreti her zaman bir yol ve imkan olarak görmek gerektiği konusunda örnek olan bu gençler gibi dua etmek istiyoruz:

" Ey Rabbimiz! Bize katından bir rahmet bahşet ve içinde bulunduğumuz harici şartlar ne olursa olsun bizi doğruluk bilinciyle donatl! "

Darlıkta ve genişlikte başvurulması gereken en ihanet etmeyen dostluğun tek sığını olan Rabbimiz ! Hakikate karşı bir gözü kör olan , taşlanmış, rahmetten kovulmuş şeytanın şerrinden bizi, çocuklarımızı ve soyumuzu koru !

Rabbimiz! İffeti ile alemlere örnek olan Meryem anamızın annesi , rahminde taşıdığı henüz doğmamış çocuğunu Rabbine adamıştı. Biz de onun örnekliğini takibetmek istiyor, çocuklarımızı adanmışlık bilinci ile yetiştirmek istiyoruz. İmran'ın eşi gibi biz de yakarmak istiyoruz :
" Ey Rabbim! Rahmimdeki çocuğumu senin hizmetine adayacağıma söz veriyorum. Benden bunu kabul buyur...Lanetlenmiş şeytana karşı onu ve soyunu korumanı diliyorum.”

Yeryüzünü fesada vermeyen, bozgunculuk yapmayan mütevazi kullarının imdadına dünyada ve Ahiret' te yetişen Rabbimiz ! Senden rahmetini uman, ümitsizlilğe düşmeyen, gecelerin derinliklerinde kıyama durarak, rukuya ve secdeye vararak gönülden ibadet eden Adaletin şahidi insanlığın iyilikte öncsü olacak salih evlatlar diliyoruz.

Ey Muntakim olan Rabbimiz ! Cehennem azabını bizden uzaklaştır ! Çünkü onu çektireceği azap gerçekten pek korkunç ve pek yaralayıcı olacaktır. Gerçekten o ne kötü bir yer, ne kötü bir duraktır.

Ey Rahman olan Rabbimiz! Ebedi mutluluk diyarı olan cennetini hak edebileceğimiz ameller işlemeyi nasibeyle ! Bizi, ailemizi ve İslam Ümmeti'ni cennetine vasıl kıl!

Başlangıcı ve sonu olmayan bir varlık sahibi, el- Ahir olan Allahımız!"Ebedileşme tutkumuz" u güzellikle; Emanet'i tevdi edebileceğimiz, Din olarak sadece İslam'a gönül veren, yüreğinde Allah'tan başkasına nihai bağlılık hisleri taşımayan kuşaklar yetiştirmek suretiyle ve Va'dettiğin cennetine girerek sükûna erdirmek istiyoruz. Bizim için kolaylaştır !

Ya rabbi! Çocuklarımızı senin yolunda, her Kur'ani görevi azimle yapmaya çalışan ' hazır neferler gibi' İslam'ın nuruna bağımlı kıl! Evlatlarımızı yeryüzünün haddini bilmezleri tarafından üretilen hortlaklarına, putlarına karşı "İbrahim gibi" savaşan , dünyanın ıslahının insani teminatı olan Ceyşullah' a asker olarak veriyoruz. Bizden kabul buyur. Onları 'Ateş' ile ayrılmaz bir dostluk kuran Adalet düşmanı şeytanların gönüllü askerlerine ve bozgunculuklarına karşı yılmadan mücadele eden salihler arasına kat!

İlahi!Evlerini, sokaklarını, caddelerini, şehirlerini karşılıklı mescidler edinen; hayatı ile Din'i arasında zıtlıklar bulunmayan bir nesil yetiştirmek istiyoruz. Sorunlarının çözümünü Kur'an'da arayan, dünyanın geçici güzelliklerine çağıran Şeytanların adımlarını izlemeyen, Asr'ın kalbinde İslam'ın ışık saçan meş'alasi ile Alemler'e örnek numuneler yeşerten; Asrı Saadet'i yeniden kuracak bir neslin emektarları olmak istiyoruz. Bizlere nasibeyle!

Cihada hayat veren bir imkan olarak izin veren Allahımız! Çocuklarımızı, İnsan Şeytanları tarafından bunca kuşatılmış sokaklarımızı, caddelerimizi, şehirlerimizi ve ülkelerimizi yeniden fitnelerden tezkiye edecek 'imar için cihad bilinci' ile donat!

Yeryüzünün puthane değil, mescid olmasını dileyen Rabbimiz! Besmele ile büyüttüğümüz çocuklarımızın "secde" ' yi mabedlere hapsedenler, evlerini namazlardan mahrum bırakarak mezarlıklara benzetenlerden olmasını istemiyoruz. Onları, yaşamın her bir zerresine ibadet hazzı ile Sıbğatullah'ı kazıyan, her yeri İslam'ın boyası ile boyayıp Tevhid ve Adalet ile damgalayan peygamberler gibi Sabikûn'dan / öncülerden kıl!

Ölümle mukayyet varlığın tek sahibi , Bâki olan Allah'ımız! Gözümüzden bile sakındığımız çocuklarımızı, dev gibi zannedilen putların dumandan gücünü hiçe sayıp onların örümceğin evine benzeyen, suyun üzerindeki köpük gibi olan düzenlerinin zayıflığını gösteren mangal yürekli öncüler arasına kat!

Dostların en güveniliri, yegane Velimiz olan Rabbimiz! Düşmanı bol, tehlikelerle dolu şu dünya çölünde çocuklarımızı dostlarınla dost, düşmanlarınla düşman olan; sevmesi de buğzetmesi de Tevhidi bir bilinçle anlamlandırılmış Kıyam Ehli'nin sahih ve onurlu duruşuna benzeyen peygamberlerin izinden, İstikamet' ten ayırma!

Rabbimiz ! Bizlere Ahlakı Kur'an Olan Nesiller Lutfeyle!
Dualarımız; Kur'an Ocaklarıdan Yetişen, Tüm Kur'an Nesilleri İçindir
   
Bu Yazı Hakkında
Bu Yazı 11.01.2005 tarihinde siteye eklendi ve Dua kategorisinde 605 kez okundu.

Bu Yazıyı yazıcıdan çıktı almak için tıklayın.
Bu Yazının kayıtlı olduğu Dua kategorisine gitmek için tıklayın.
Bu Yazıda veya sayfada hata varsa lütfen bize bildirmek için tıklayın
 
     
 
Okuduğunuz yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir. Kur'an Nesli alıntıladığı tüm yazıları hiçbir ticari kaygı gütmeksizin bilginin paylaşılması maksadıyla sizlerle paylaşmaktadır.
KURANNESLİ.ORG - 2005