Ana Sayfaya Geri Dönmek İçin Tıklayın.
 
 
DENEME

DİNLER TARİHİ ÜZERİNE

İnsanlığın bir toplum olarak tarih sahnesine çıktığı dönemler, aynı zamanda din kültürünün de gerçek anlamda gelişmesini beraberinde getirmiştir. İlahi vahyin yorumlanması veya bazı duyguların yoğunluklu olarak yaşanması zamanla "dejenerasyon" diyebileceğimiz sapmaları da neden olabilmiştir.İnsanlık zamanla kendi sosyal konumları ve kültürlerinin etkisiyle yepyeni dinler, ritüeller, inançlar oluşturmuş; bu inançlar bireylerle birlikte toplumlarında yaşam tarzları üzerinde etkin bir rol oynamıştır. Sosyolojik açıdan toplumların birer aynası olan dinler, aynı
zamanda o dönemin düşünsel ve duygusal hareketliliğini de çok iyi derecede yansıtırlar. Bu nedenle Kur'an "ibret almayı" öğütlediği ayetlerin hemen hepsinde inançları, ritüelleri sorgular, farklı açılardan tutarlılığına yönelik eleştiriler yöneltir. Biz bu bölümde Tevhidi çok daha doğru anlamak, farklı inanışları tanımak ve böylelikle bugünkü konumumuzu doğru tanımlayabilmek için farklı inanışları kendi anlatımları ile tanımlamaya çalıştık. Aynı zamanda farklı inanışları çeşitli yönleriyle inceleyen inceleme yazılarına da yer vermiş bulunmaktayız.
BU BÖLÜMDE KONU BAŞLIKLARI
SEMAVİ DİNLER
Tarihsel Süreçte insanlığın önünde hep birer rehber olarak varlığını sürdürmüğ kitabi dinlerin yer aldığı bu bölümde Semavi Dinlerin oluşum, etkileşim, toplumsal hayattaki rolü ve dejenerasyonun nasıl gerçekleştirdiğini incelenmektedir. . + Bölüme Gitmek İçin Tıklayın
OTADOĞU İNANIŞLARI
Dünya medeniyetinin en önemli örneklerinin hayat bulduğu, kültürel çeşitliliğiyle farklı bir yerde değerlendirilmesi gereken Ortadoğu, inanışları, dine karşı tutumları ile Medeniyet Tarihinin gelişimi ile ilgili ciddi ipuçları vermektedir. + Bölüme Gitmek İçin Tıklayın
DOĞU DİNLERİ
Hinduizm, Budizm gibi Tasavvufi Birey Merkezli, Zerdüştlük gibi toplumsal belirleyiciliği bulunan dinler ve Konfüçyusçuluk gibi Maddenin belirleyiciliğine inanan dinlerin bir arada bulunduğu önemli bir alan olan "Doğu" bu bölümde ilgiinç yönleriyle incelenmeye çalışılmıştır. + Bölüme Gitmek İçin Tıklayın
AYKIRILAR
İnsanlığın tarihi egemen olan her tür düzene ve güce başkaldırı ve farklılaşarak radikalleşmelerle doludur. Bu bölümde de tarihin egemen dinlerine karşı oluşmuş tepkisel hareketler incelenmekte, düşünce biçimleri sorgulanmaktadır. + Bölüme Gitmek İçin Tıklayın
MİTOLOJİLER
Mecazi anlatım ve hikayelendirme insanlık tarihinin en eski ve kültürlerin en vazgeçilmez aktarım aracıdır. Tarihin farklı dönemlerinde farklı düşünceleri, eylemleri veya isyankar tavrı yansıtan Mitolojiler, Dinler Tarihinin en vazgeçilmez unsurlarıdır. + Bölüme Gitmek İçin Tıklayın

KURANNESLI.ORG Bu bölümde kendi bakış açısının dışında da yazıları yayınlayarak okuycunun alternatif düşünceleri tanımasına olanak tanımaktadır. Bu nedenle yazılara belirli bir ön yargı olmaksızın algılama amacıyla yaklaşılmadır. Ancak buna rağmen "İslam İtikadı" sınırları içerisinde görmediğiniz yazılarla ilgili eleştirilerinizi lütfen bizimle paylaşın.
                         
 Görüş ve Eleştirlerinizi İletmek İçin Tıklayın.
                             
İletişim Adreslerini Görmek İçin Tıklayın

  KURANNESLI.ORG - 2003 . KÜRESEL DİRENİŞ ve İSLAMİ ISLAHAT HAREKETİNİN İNTERNETTEKİ YANSIMALA RINDAN BİRİDİR.
Tenzih Akidesinin Boyutları, Allah İnancın Temel Nitelikleri İlahi Rehberlerin Hayatımızdaki Konumu. Peygamberlerin İslam İtikadındaki Konumu. Uhrevi İnancın Boyutları. Tevhidi İnançta Dua'nın Anlamı ve Mü'minlerin Hayatındaki Konumu.