Kuran, Quran, islam, Muhammed, Mutezile, Shia, Mezhep, Dinler Tarihi, İslam Tarihi, Edebiyat, İslami Download, Resimler, İslamda Kadin, Forum, perspektif, Hıristiyanlık, hristiyanlık, kutsal kitap, İncil, araştırma, akademik, bilgi bankası, seyyid kutub, ali şeraiti, Allah’a iman, peygamberlere, kitaplara, meleklere, ahiret, ahirete, radikal, sadece kur’an, 19, Kur’an ahlakı, itikad, itikat, temel kavramlar, kavram, kuram, kuramı, tevhid, tevhidi bilinçlenme, bilinçlenme, semavi dinler, semavi, Ortadoğu, doğu, alternatif, satan, satanizm, sapkın, ayrılıkçı, İslam tarihi, tevhidi uyanış, diriliş, devrim, direnç, Kur’an çalışmaları, kadın, islamda kadın, islam’da kadın, şeriat, şeri, teşri, tasavvuf, mutasavvıf, tasavvufi, sufi, mürşid, irşad Bizimle iletişime geçmek ve Kur'annesli.org'u tanımak için tıklayın...
Kuran, Quran, islam, Muhammed, Mutezile, Shia, Mezhep, Dinler Tarihi, İslam Tarihi, Edebiyat, İslami Download, Resimler, İslamda Kadin, Forum, perspektif, Hıristiyanlık, hristiyanlık, kutsal kitap, İncil, araştırma, akademik, bilgi bankası, seyyid kutub, ali şeraiti, Allah’a iman, peygamberlere, kitaplara, meleklere, ahiret, ahirete, radikal, sadece kur’an, 19, Kur’an ahlakı, itikad, itikat, temel kavramlar, kavram, kuram, kuramı, tevhid, tevhidi bilinçlenme, bilinçlenme, semavi dinler, semavi, Ortadoğu, doğu, alternatif, satan, satanizm, sapkın, ayrılıkçı, İslam tarihi, tevhidi uyanış, diriliş, devrim, direnç, Kur’an çalışmaları, kadın, islamda kadın, islam’da kadın, şeriat, şeri, teşri, tasavvuf, mutasavvıf, tasavvufi, sufi, mürşid, irşad
Kur'an Nesli . Org :: Gerçeği Bileceksiniz ve Gerçek Sizi Özgür Kılacak
 
   
   

Kur'an Nesli'ne Doğru atılan bir bilinçlenme adımı olan kurannesli.org'un download bölümü hiçbir tekele alınamayacak olan bilginin Emeğe saygı ölçülerini aşmadan paylaşımını öngörmektedir.

"E-Kitap"ların İnternet ortamında paylaşıma sunulması bazı eserleri matbu olarak basan ve bu eserler üzerinde basılması, çevrilmesi vb. konularda emeği geçen kişi ya da kurumlara zarar vermekte midir? Bu önemli soruya verebileceğimiz cevap çok yönlü olacaktır. Elbette "Bilginin" bir kazanç unsuru olarak görülmesine karşı çıkmakla birlikte Bilginin yayılması için sarfedilen Emeğe de saygı duyulması gerekmektedir. Bu açıdan hiçbir e-Kitap eğer matbu nüshası varsa bir kazanç unsuru olarak internette kullanılmamalıdır. Zaten E-Kitap'lar genellikle Bilgisayarda baştan sona okunmak için değil yapılacak ilmi araştırmalarda bilgiye daha çabuk ulaşılması amacına hizmet etmektedirler. Dolayısıyla E-Kitapların aynı eserin Matbu nüshasının satışına çok büyük bir etki yaratmadığını söyleyebiliriz.

İkinci olarak ta Artık Klasikleşmiş olan ve hiçbir şekilde hiç kimsenin ücretsiz olarak yaygınlaştırılmasına karşı çıkamayacağı metinlerbulunmaktadır
Bu Metinlerin, e-Kitap olarak Dünya çapında yaygınlaştırılması "Tebliğ" açısından bir gerekliliktir.Bu gibi metinlerin yaygınlaştırılması için sadece İnternet ortamında değil her türlü şekilde çaba gösterilmelidir.

 
 
 
   Kur'an Metinleri
   Tefsirler
   Hadisler
   Fıkıh / Mezhep
   Kitaplar / İncelemeler
   Felsefe - Akademik Eserler
   İslami Programlar
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
  En Yeni Programlar  
 1) Kur'an Anlaşılsın Diye
 2) Düşünmenin Gücü
 3) Nasıl Bir Allah İnancı
 4) Mustafa İslamoğlu Maka
 5) Kitabullah
     
En Çok İndirilen Programlar
 1) Tefsiri Kebir [20236]
 2) Kütübü Sitte [4249]
 3) KUR'AN ANSİKLOPEDİS [2561]
 4) TABERİ TEFSİRİ [1910]
 5) İslam İlmihali [1697]
 
 
 
                       
Kurannesli.Org - 2005 - Bu Site İnternette Küresel Direniş ve İslami Islahat Çabalarının Yansımalarından Biridir.
Kur'an Çalışmaları, Dinler Tarihi, Tasavvuf ... Güncel konularda Perspektifinizi Kur'an'la oluşturmak için Tıklayın... Kur'an'da Arama, Detaylı Sözlük vs... Tefsirler, mealler, e-kitaplar vs... İslami Siteler, Alternatif Haber Kaynakları vs... Özgür Bir Platformda Düzeyli Fikir Alışverişi İçin Tıklayın Resim Galerisi Anasayfaya Dönmek İçin Tıklayın... Bizimle iletişime geçmek ve Kur'annesli.org'u tanımak için tıklayın...