Aktif KonularAktif Konular  Forum Üyelerini GösterÜye Listesi  Forumu AraArama  YardımYardım
  Kayıt OlKayıt Ol  GirişGiriş
 Kur'an Nesli Forum : Yeni Üye Kaydet
Forum Kuralları ve Üyelik Poliçesi

KUR'AN NESLİ FORUMU Ne İçin kuruldu? Nasıl İşliyor?

 1- Forum Kurulum Nedeni ve Amaçları


Son vahiy Kur'an'ı kendine temel ölçü ve rehber edinmiş bir öze dönüş hareketi olarak Kur'an Nesli, Muhammed Peygamber'in yaşadığı dini yaşamayı; O'nun sadece Allah'tan aldığı yetki ve vahye dayanarak yaptığı tebliği çağa taşımayı hedeflemektedir.

Kur'an Nesli’nin ana misyonu; bizzat Allah'ın bildirimini kaynak alıp, Resulün elinde yetişmiş örnek toplum olan ilk Kur'an Nesli'ni Kur’an’ın ideal toplum / insan ilkeleri çerçevesinde bu çağda yeniden inşa etme hedefine odaklıdır. Kur'an Nesli yeniden inşa etme sorumluluğunu üstlenilirken geleneksel ve modern sapmaların dayatmalarından kurtulmayı, Emperyalizmin doğa ile birlikte insanı ifsadına karşı omuz omuza direnmeyi savunur.

Bu genel misyon çerçevesinde kurannesli.org sitesi kurulduktan sonra sitenin de varoluş sebebini ifade eden “Kur’ani mesajın gündemleşmesi” hedefimizin farklı bir boyutu olarak bu forum kurulmuştur.

Üye olduğunuz forumun temel amacı Kur’an Çalışmalarını, Kur’an ve Sünnet kaynaklı makale, inceleme ya da görsel, işitsel her türlü üretimi tüm ziyaretçilerle paylaşmaktır.

Forum, Kur’an merkezli yazılarla birlikte güncel, sosyal sorunlarımızla ilgili görüşlere ve forumda belirtilen tüm kategorilere uygun her türlü paylaşıma açıktır.

2- Kurallar

1- Mezhepçi, Hurafeci, Irkçı, Cinsiyetçi ya da Sınıfçı Gerçek karşıtı herhangi bir düşünceyi savunanlar ya da yaymaya çalışanlar olabileceği gibi Kur’an mesajını gündemleştirmeye çalışan forum üyeleri de bulunabilir. Ancak Forum “Sözü Dinleyip En güzeline uyanlarız” (Zümer 39:18) ilkesinden hareketle bu platformun her türlü düşüncenin paylaşılması için kullanılabileceğini beyan eder. Başaran Delilli, ilmi olandır. Kazanan ise ilmi olandan faydalanabilenlerdir.

2- Kur’an Nesli Forumu sadece belirli bir düşüncenin söylemini barındırmaz. Konseptinde “Çok sesli”liği esas alan bu platform, farklı düşünce ve inanç gruplarından ziyaretçiler tarafından izlenmektedir. Dolayısıyla çok farklı algı dünyalarına, eğitim düzeylerine sahip olan bireylerin tamamına aynı üslupla yaklaşmak, her inancına benzer tepkiler vermek birçok muhatap için yıkıcı etkiler oluşturabilir ya da mesaja yönelik önyargılarına yenileri eklenebilir. Bu nedenle gerek Kur’an’da ve gerekse de onun sosyal yaşamda en önemli pratiği olan ilk tebliğci Resul Muhammed’in yaşamında da muhatabı tanımayı kolaylaştırıcı çeşitli inanç ve algı kategorileri oluşturulmuştur. İnanç ve düşünce yapılarının (9/30-31, 4/51), genel inanç karakterlerinin (3/64-65, 5/77), davet karşısındaki tutumlarının (2/3-4, 3/199), algı dünyalarının (2/142, 49/4) bu kategorilendirmenin birer örnekleri olduğunu düşünürsek Kur’an’ın her muhatap için tek bir tebliğ metodu belirlemediği ve her birini aynı sınıfsal tanımlamanın içinde değerlendirmediği açıkça görülebilir. Bu temel ilke çerçevesinde Kur’an Nesli forumunda üyeler genel üsluplarını olabildiğince anlaşılır, arınmaya dönük insanları vahye ısındıracak sadelik ve nezakette olması gerekmektedir.

3- Forum üyeleri kendileriyle aynı yaklaşımı paylaşmayan, farklı bir perspektif sunan veya paylaşımları düşünce ya da inançlarına aykırılık teşkil etse bile hiçbir mesajı ya da üyeyi herhangi bir biçimde “özgürce paylaşım” hakkından mahrum bırakamaz veya engellemeye çalışamaz.

4- Kur'an Nesli özgür forum dileyenin düşüncelerini ve inanışlarını dile getirebileceği bir alandır. Fakat bu özgürlük düşünce ve inanışları ölçüsüz bir üslup ya da tutumla paylaşma hakkını hiçbir üyeye sağlamaz. Kur’an Nesli paylaşımda düzeyi korumak ve kalite kazandırmak için insanları ya da inanç gruplarını rencide eden, genellemeci bir tutumla aşağılayan, basit ve rahatsızlık verecek düzeyde kaba ya da nefret dolu ifadeler kullanan üyeleri engelleme hakkına sahiptir.

5- Kur’an Nesli, forumunun temel ilkelerinden biri olan “Fikir Özgürlüğü” kavramını “istediğini yapabilme hakkı” olarak değil üretimlerin ve paylaşımların yukarıda ifade edilen sınırlar çerçevesinde belirli bir düzenle birlikte anlam kazandığını vurgular. Bu nedenle forum üyeleri paylaşımlarında ya da tartışmalarda hiçbir biçimde hakaret etmemeli, paylaşımlarını kişisel tartışmalara değil düşüncelere odaklamalı böylelikle anlatımını daha sağlıklı bir düzeyde tutmalıdır. Tüm forum üyeleri tartışmayı anlamsız bir kısır döngüye hapsedecek polemiklere, kişisel sataşma, saldırı ya da tahriklere dönüştürmemeli forum üyelerinin bilemeyeceği kişisel kimi izlenim, bilgi, tecrübe ve öngörü ile paylaşımları şahsi kavgalara sürükleyip düşünce merkezinden uzaklaştırmamalıdır.

6- Forumda paylaşılan her içeriğin genel kategorilerden birine uyması zorunludur.

7- Paylaşılan her türlü içerikte “başlık ve içerik” uyumu olmak zorundadır.

8- Bir konuyla ilgili tamamen aynı birden fazla mesaj yayınlanamaz, çok kısa ve ard arda gelen mesajlar (örneğin şiirlerin her kıtasını ayrı bir mesajla yayınlamak gibi) paylaşılamaz.

9- Tüm bu kuralların çerçevesinde gayriahlaki, hakaret içerikli veya yukarıda sözü edilen ilkelerle bağdaşmayan her türlü mesaj kimden gelirse gelsin yayını durdurulma hakkı saklı tutulur. İçinde gayriahlaki ibare ya da görüntülerin bulunduğu, kişilik haklarına delil gösterilmeksizin saldıran, hakaret eden ve diğer kuralları ihlal eden her türlü paylaşım forum yönetimince engellenebilir.

10- Kur'an Nesli yukarıda sözü edilen kurallarla bağdaşmayan mesaj gönderen forum üyeleri uyarılmasına, ceza almasına ve mesajlarının silinmesine rağmen kural dışı tutumunu 3 kez üst üste tekrarladığında üyeliğini pasifleştirme veya bütünüyle üyeliği iptal edilme hakkını saklı tutar.

Bizler Kur’an Neslini inşaa çabasında olanlar olarak hiçbir bilgiye delilsiz teslim olmamaya iman ediyoruz. ( Bkz Isra 17:36) Taklitçi değiliz ve münafıklar istemese de tek kalıptan çıkma kurşun askerler olmayacağız.  

Cahiliyyenin farklı maskeleri olan geleneksel ve modern tabulardan bağımsız, sadece İslam’ın saf kaynağının ışığında ilişkilerimizi ve hukukumuzu şekillendiriyoruz. Dolayısıyla birbirimize olan tavırlarımızdaki yegane hakem Kitabullah’ın ahlak ilkeleridir. Bu konuda her türlü eleştiri ve uyarıya açığız. (Asr 103:1-3)

Kayıt olduğunuz takdirde yukarıdaki kuralları kabul ettiğiniz varsayılır. Lütfen Forum Kurallarını dikkatli bir şekilde okuyun.
Powered by Web Wiz Forums version 7.92
Copyright ©2001-2004 Web Wiz Guide

Bu Sayfa 0,0938 Saniyede Yüklendi.