Küresel bir boyut kazanan Kapitalist unsurlar bugün kendisi ile temas halinde bulunan bütün değerleri yozlaştırmaktadır. sosyal kimliğimiz, inançlarımız, kültürel değerlerimiz ve hatta hayata bakışımızı şekillendiren bütün temel kavramlarımız böyle bir yozlaşmanın, değersizleşmenin evrelerini yaşamaktadır.. Kur'an'ın sıkça taklitçi anlayışın ve düşünmemenin en doğal sonucu olarak gösterdiği bu çürümüşlük, tarihsel süreçte tevhidi geleneğin en öncelikli mücadele alanlarından biri olmuştur..

Kur'an Nesli Grubu kimliksizliğin doğal bir sonucu olan bu yozlaşmaya karşı ilk hareketin yeniden bilincimizi sorgulamak, algı dünyamızı şekillendirmek olduğu kanaatindedir. Kur'an'la bağımızın koparıldığı, Hz. Peygamberi belirli tarihsel veriler dışında tanımadığımız veya eksik tanıdığımız, İslami bilincimizi duyumlarımza göre oluşturduğumuz gerçeği göz önüne alınırsa “inançlarımız üzerinde özeleştiri” yapmanın ne denli hayati bir anlama sahip olduğu görülecektir. Çeşitli çevresel faktörler veya bizzat bizim “din”e bakışımızdan kaynaklanan problemler nedeniyle “dejenerasyona” uğrayan kimliğimize netlik kazandırmak hem bizim nasıl bir müslüman olmamız gerektiğini hem de karşılaştığımız problemlere çözümler üretmemiz için temel veriler sağlayacaktır.

Kur'an'ın getirdiği sistem insanlığın karşılaştığı bütün sorunlara karşı bütüncül ve temel çözümler sunmaktır. Ancak bu çözümleri bilmek, işlevsel kılmak islami kimliği net, Kur'an'la bağı diri olan, sosyal sorumluluk bilincini kuşanmış toplumsal yapılarla mümkün olacaktır. Rabbimizin bize gönderdiği son ilahi mesaj Kur'an, bizlerden çevresel veya ameli ifsadı önleyecek diri ve tutarlı bir bilince sahip olmamızı istemektedir..

Kimlik sahibi olmak, hayatı hayır ve şer ekseninde yeniden anlamlandırmak ve bu anlamlandırma ile yaşamımızı yeniden şekillendirmek demektir. Sadece “ahlak” veya sadece “eylem” boyutu bulunmayan bu kimlik, hayatın her alanında mutlak etkin ve belirleyici bir niteliğe sahiptir. Birey ve toplum hayatı üzerinde “adalet” ve “denge” unsurunu ortadan kaldıran her türlü zalimce harekete karşı tavır almayı gerektiren bu kimlik, aynı zamanda bizi toplumsal yaşamın etken bir faktörü haline getirmeyi de amaçlamaktadır.. Seyyid Qutub'un deyimiyle İslami Kimlik zalimliği, yozlaşmayı ve sömürüyü ifade eden her tür cahili düzene karşı temelden bir baş kaldırış hareketidir.

Tavır almak, “adaletin” yanında yer almak, mücadelenin eksenini ve niteliğini belirlemek ancak Rabbimizin bize gönderdiği mesajı tanımak, Resulullah'ın (a.s) hayatını doğru anlamakla mümkün olacaktır..

Bu bağlamda Kur'an Nesli grubu kimliğini Kur'ani ilkelerle oluşturmakta, strateji ve davranımlarına Kur'ani ilkeler ışığında yol belirlemektedir.

 
           
       
           
         
 

Kur'an Nesli Grubu öncelikli olarak "Kur'an'la bağımızı yeniden kurma ve iman - amel birlikteliğinde sorumluluklarımızı tekrar hatırlama" görevini yerine getirmeyi hedeflediği bulunduğunuz siteyi sürekli güncel tutarak geliştirmeyi hedeflemektedir.

Kur'an Nesli Grubu;

-Kur'an Nasıl Bir Kitaptır?
-Kur'an Bilgisinin Amacı Nedir?
-Kur'an Hayatımızın Neresinde Olmalı? Gibi temel soruların yanı sıra;
-Tevhidi Geleneğin Tarihsel Kökenleri,
-Islahat Girişimleri,
-Dinler Tarihi ve Geleneğin İslam Üzerindeki Etkileri,
-Kur'ani Perspektif'in Boyutları ve
-Hz. Peygamber'in Mü'minler için Konumu ve Rehberliği
gibi inanç ve yöntem üzerinde belirleyici etkisi bulunan soruları web sitesi, mail grupları, forumlar vb. iletişim araçları ile tekrar gündemleştirmeyi ve yeniden bilinç dönüşümünü başlatmayı hedeflemektedir.

Kuran Nesli Grubu Rabbimizin İsra Suresindeki "Bilmediğin bir şeyin ardına düşme, çünkü ondan göz, kulak (gözlem gücün) ve kalbin sorumludur" emri ve Kur'an'ın diğer yerlerinde "bilerek" inanmaya yaptığı vurguları temel hedef gözeterek imanın "bilgi" boyutunu olabildiğince geniş bir perspektiften ele almayı amaçlamaktadır.

Ancak ne var ki Müslüman olmak bilginin imana dönüşmesi ile sona eren bir süreç değil; bu dönüşüm ile başlayan bütüncül bir yaşam tarzıdır. Bu nedenle Kur'an Nesli Grubu "bilgiyi" paylaşmanın yanısıra ortak bir mücadele alanı oluşturmayı da hedeflemektedir. İnternetin sadece bir bölümünü oluşturduğu bu mücadele alanı hayatın farklı alanlarında kuşatıcı bir etkiyle yönlendirmeli ve dışlaşmalıdır.

         
     
         
   
 
İnternetin müslümanlar için özellikle ortak bir tavır almak, emperyalist güçlerin yalan bilgi ve haberleri öğrenebilmek, bilinç ve ıslah çabalarını etkin bir düzeye getirebilmek için ciddi bir konuma sahip.

Bu nedenle Kur'an Nesli Grubu duyarlı tüm insanları çeşitli alan ve ortamlarda bilgi, emek paylaşımına ve birleşimine davet ediyor.

Güçbirliğine nasıl katılabileceğinizi öğrenmek için bizimle iletişime geçebilir veya sitemizin Ne Yapabilirim bölümüne burayı tıklayarak ulaşabilirsiniz.
   
 


Kurannesli.org - 2005
Bizimle iletişime geçmek için lütfen tıklayın
ya da webmaster@kurannesli.org mail adresini kullanınız.

Bu sayfayı ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz.

İzmit Kur'an Nesli Grubu