Ana Sayfaya Geri Dönmek İçin Tıklayın.
 
 
DENEME

BİR KİMLİK TERİCİH: İMAN

Günümüzde İman anlamının sadece bir parçası olan "vicdani kabul" ile sınırlandırılmış, işlevselliği ortadan kaldırılmıştır. Geleneksel ve modern sapmalarda farklı çıkış noktaları ile ifade edilmesine rağmen sonuçta eksik bir tanımlama ile anlamlandırılan iman, dejenere edilmiş bu yapısıyla sadece düşünsel anlamda bir sapkınlığa yol açmakla kalmamış müslüman bireyin yaşam alanlarında İslami düzen ve kuralların belirleyici niteliğine de kökten bir darbe indirilmiştir. Böylesi bir bozulmanın temel nedeni de Kur'an'a yaklaşım veya Kur'an'ın belirleyiciliği olmamasıdır.
Gerçekte ise iman, sadece bir bireysel arınma ve tasdik anlamlarını içermemekte, aynı zamanda müslüman bireyi içinde bulunduğu toplumsal yapıya, bireysel kimliğine karşı sorumlu hale getirmektedir. Kur'an'da "bilgi, inanç ve eylem" olarak nitelendirebileceğimiz bu sorumluluklar aynı zamanda sürekli gelişim haline olan bir hayat tarzıdır. Bugün biz müslümanların tekrar ümmet olma şuuruna ermeleri ve gerçek anlamda sahih imana sahip olabilmeleri, inanç sistemlerini tanımak, imanı oluşturan diğer dinamikleri iyi kavramak ve yaşamın her alanında belirleyici kılmaktan geçer.
BU BÖLÜMDE KONU BAŞLIKLARI
ALLAH'A İMAN
Allah'a İman'ın boyutlarının sorgulandığı bu bölümde, Allah tasavvuruna yönelik Kur'ani yaklaşımlar dile getirilmektedir. Bu bölümde "Kur'an Allah'ı nasıl tanımlar?, Mü'min bireyin yaşamında Allah inancının etkisi nelerdir?" gibi sorulara cevap aranmaktadır. + Bölüme Gitmek İçin Tıklayın
KİTAPLARA İMAN
Kur'an'ın tanımladığı imanın önemli ilkelerinden biri olan Kitaplara iman salt bir kabulün ötesinde yaşamın her alanında belirleyiciliği bulunan ilahi bildirimleri de pratik anlamda etkinleştirmek demektir. Bu bölümde "kitaplara imanın" boyutları sorgulanmaktadır. + Bölüme Gitmek İçin Tıklayın
PEYGAMBERLERE İMAN
Vahyin insanlara ulaşması, doğru anlaşılması ve yaşamlaştırılmasında hayati bir konuma sahip olan peygamberler, İslami İtikadın temel inanç ilkeleri arasında yer alır. Bu bölümde tevhidi geleneğin farklı zaman ve mekanlarında yaşamış örnek Peygamberler ve İtikadı konu alınmakta.. + Bölüme Gitmek İçin Tıklayın
AHİRETE İMAN
İslam'ın inanç sistemi insanı sadece dünyaya yöneltmez. Onu hiç bitmeyen, ceza ve mükafatın sonsuzlaşarak doruk noktasına ulaştığı "Ahiret" yaşamına da hazırlar. Bu bölümde ahiret inancının önemi, farklı yönleri konu edinilmektedir.+ Bölüme Gitmek İçin Tıklayın
DUA
İslam Tarihi'nde çeşitli tartışmalara konu olan, Tasavvuf gibi bireysel arınma ön plana çıkarıldığı sistemlerde konumu yüceltilen dua, Kur'an'da gerçek kimliği ile açıklanmaktadır. Bu bölümde "dua"nın işlevi ve önemi üzerine durulmaktadır.   + Bölüme Gitmek İçin Tıklayın

KURANNESLI.ORG Bu bölümde kendi bakış açısının dışında da yazıları yayınlayarak okuycunun alternatif düşünceleri tanımasına olanak tanımaktadır. Bu nedenle yazılara belirli bir ön yargı olmaksızın algılama amacıyla yaklaşılmadır. Ancak buna rağmen "İslam İtikadı" sınırları içerisinde görmediğiniz yazılarla ilgili eleştirilerinizi lütfen bizimle paylaşın.
                          Görüş ve Eleştirlerinizi İletmek İçin Tıklayın.
                             İletişim Adreslerini Görmek İçin Tıklayın

  KURANNESLI.ORG - 2003 . KÜRESEL DİRENİŞ ve İSLAMİ ISLAHAT HAREKETİNİN İNTERNETTEKİ YANSIMALA RINDAN BİRİDİR.
Tenzih Akidesinin Boyutları, Allah İnancın Temel Nitelikleri İlahi Rehberlerin Hayatımızdaki Konumu. Peygamberlerin İslam İtikadındaki Konumu. Uhrevi İnancın Boyutları. Tevhidi İnançta Dua'nın Anlamı ve Mü'minlerin Hayatındaki Konumu.