Ana Sayfaya Geri Dönmek İçin Tıklayın.
 
 
DENEME

İMAN ve EYLEM BİRLİKTELİĞİNDE İSLAMİ PERSPEKTİF

"Bir din olarak İslam hayatımızda ne tür bir yere sahip?, belirlediği kurallar karşılaştığımız problemlere evrensel çözümler sunabiliyor mu? ya da Kur'an bize ekonomiden siyasete hayatın farklı alanlarında temel kriterler sağlıyor mu?" Modernitenin farklı platformlarda ve değişik üsluplarda dillendirdiği bu ve benzeri sorular aslında İslam'ın vicdani bir inanış mı yoksa hayata dair temel bir perspektifi olan bir din mi olduğu seçimiyle bizleri başbaşa bırakmaktadır. Bireysel arınmanın toplumsal sorumlulukları unutturduğu Geleneksel inanış bu sorulara yeterli ve ikna edici cevaplar vermesi zor gözükmektedir.
Ancak mü'minler bu soruların cevaplarını Kur'an'ın temel kavramlarını, O'nun en önemli pratik yansıması olan Resulullah'ın hayatını iyi incelediğinde aslında Kur'an'ın bireysel arınma ve toplumsal sorumlulukları belirli bir amaç etrafında topladığını, bu nihai gayenin de yaşamın farklı yönlerine ve algı dünyamıza İslami perspektif kazandırdığını rahatlıkla görebilecektir. Kur'an, mü'minin düşünce dünyasında böylesi bir perspektif belirlerken düşünme ve algılamaya ilişkin sorgulama sürecini de desteklemiş, böylelikle ilkelerin dogmalaşarak belirli zamansal uygulamalara hapsolmasını engellemiştir.
BU BÖLÜMDE KONU BAŞLIKLARI
KUR'AN AHLAKI
İman ve eylem bütünlüğünde bütüncül bir yaşam tarzı olarak Kur'an Ahlakı belirlediği temel ilkelerle mü'min yaşamına yön vermektedir. Bu bölümde Kur'an Ahlakı'nı oluşturan temel dinamiklerin teorik boyutlarının yanı sıra pratik örnekleri incelenmektedir. + Bölüme Gitmek İçin Tıklayın
İTİKADDA ÖLÇÜ
Tevhidi İnanışın temel dinamiklerini tanımlayan itikad, mü'minler için hayati önem taşımaktadır. Kur'an'a bakışımız, Kur'an'ın hayatımızdaki yeri ve Resulullah'ın konumu ve örnekliği gibi bakışımızı netleştirecek konu başlıkları bu bölümde incelenmektedir. + Bölüme Gitmek İçin Tıklayın
TEMEL KAVRAMLAR
Salt bir inanış olmak yerine insanın algı dünyasını şekillendiren Kur'an, bu nedenle inancın teorik düzeyini ve pratik yansımalarını şekillendiren temel kavramlar oluşturmuştur. Rab, ilah, din, tağut, ahiret, ceza, gibi kavramlar bu bölümde incelenmektedir. + Bölüme Gitmek İçin Tıklayın
KUR'AN ÜZERİNE
Mü'minler için en temel kaynak olmanın yanında diğer bilgiler içinde bir kriter niteliği taşıyan Kur'an, bu yönünün işlevsel kılınabilimesi için sürekli üzerinde düşünülmesi gereken bir kitaptır. Bu bölümde Kur'an'la ilgili farklı yaklaşımlar ve Kur'ani kavramlar sorgulanmaktadır. + Bölüme Gitmek İçin Tıklayın
TEVHİDİ BİLİNÇLENME
Tarihsel süreçte farklı algı sapmaları nedeniyle Kur'an'ın belirlediği Tevhidi inanıştan sapma beraberinde ıslahat çbalarına da hız kazandırmıştır. Bu bölümde tarihsel süreçte bozulmalara karşı Kur'ani eksene sahip ıslahat çabaları ve örneklikleri incelenmektedir. + Bölüme Gitmek İçin Tıklayın

KURANNESLI.ORG Bu bölümde kendi bakış açısının dışında da yazıları yayınlayarak okuycunun alternatif düşünceleri tanımasına olanak tanımaktadır. Bu nedenle yazılara belirli bir ön yargı olmaksızın algılama amacıyla yaklaşılmadır. Ancak buna rağmen "İslam İtikadı" sınırları içerisinde görmediğiniz yazılarla ilgili eleştirilerinizi lütfen bizimle paylaşın.
                          Görüş ve Eleştirlerinizi İletmek İçin Tıklayın.
                             İletişim Adreslerini Görmek İçin Tıklayın

  KURANNESLI.ORG - 2003 . KÜRESEL DİRENİŞ ve İSLAMİ ISLAHAT HAREKETİNİN İNTERNETTEKİ YANSIMALA RINDAN BİRİDİR.